( Aktuální )
Zveřejněno 11. 1. 2023
Hana Pechoušková (Karamela)
KÚJ – velké akce
hana.pechouskova@skaut.cz
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová (Jóňa)

Kupní smlouva - vzor

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc a umožnit nabýt vlastnické právo k ní kupujícímu, který za ni zaplatí kupní cenu.

Smlouva kupní je upravená v § 2079 a násl. občanského zákoníku.

U koupě nemovitosti a zřízení věcných práv je povinná písemná forma smlouvy.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.