Organizační řád

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Řád upravuje v návaznosti na Stanovy podmínky a náležitosti členství v Junáku - českém skautu, podmínky a náležitosti výkonu činovnických funkcí, vznik, zánik, postavení, úkoly a povinnosti orgánů a organizačních jednotek a jejich pozici a vztahy v rámci organizační struktury Junáka - českého skauta.

Novinka v řádu z února 2022:

Součástí přechodných ustanovení je i nový čl. (325), který všem organizačním jednotkám, které by standardně měly mít svůj řádný sněm v roce 2022 či 2023, umožňuje sněm volící vedení a revizní komisi OJ, svolat v posunutém termínu až 50 měsíců od konání posledního řádného sněmu OJ. Tím lze snadno dosáhnout srovnání termínu sněmu OJ až do období před budoucím Valným sněmem 2024 a zbytečně tak nesvolávat více sněmů jednotky krátkou dobu po sobě. Více v článku k tématu ve Zpravodajství.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.