Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací

Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) upravuje obsahy čekatelské zkoušky (ČZ), vůdcovské zkoušky (VZ), zkoušky vodáckého minima (ZVM) a kapitánské zkoušky (KZ).

V přílohách 1 až 4 této směrnice najdete kompetenční profily (seznamy kompetencí) činovnických kvalifikací.

Pro snazší práci s obsahem jednotlivých kvalifikací přidáváme (navíc nad rámec samotné směrnice a příloh) i odkaz na Google tabulku , kde jsou zkopírovány obsahy kvalifikací ze směrnice pro následné snadné kopírování a využití při přípravách kurzů.

Novinky (září 2023)

Směrnice (v příloze č. 2) obsahuje novou verzi obsahu čekatelského vzdělávání. Starý obsah ČZ lze využívat do 31.12.2024, nový obsah mohou kurzy začít využívat klidně už nyní. Spolu s tím došlo k drobným úpravám pojmů v rámci směrnice, u obsahu ČZ i VZ.

Novinky (říjen 2022)

Výkonná rada rozhodla, že v případě skládání vůdcovské zkoušky uchazečem, který nemá před tím složenou čekatelskou zkoušku a je starší 21 let + splňuje další podmínky dané ŘVČČJ, již není nutné ověřovat žádné další vybraná kritéria z čekatelské zkoušky, ale stačí ověřovat čistě vůdcovskou zkoušku.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.