Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací

Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) upravuje obsahy čekatelské zkoušky (ČZ), vůdcovské zkoušky (VZ), zkoušky vodáckého minima (ZVM) a kapitánské zkoušky (KZ).

V přílohách 1 až 4 této směrnice najdete kompetenční profily (seznamy kompetencí) činovnických kvalifikací.

Novinka z října 2022: Výkonná rada rozhodla, že v případě skládání vůdcovské zkoušky uchazečem, který nemá před tím složenou čekatelskou zkoušku a je starší 21 let + splňuje další podmínky dané ŘVČČJ, již není nutné ověřovat žádné další vybraná kritéria z čekatelské zkoušky, ale stačí ověřovat čistě vůdcovskou zkoušku.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.