( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2024
Michaela Čakrtová (Střízla)
TDC – asistentka
michaela.cakrtova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Tomáš Slavík (Fred)

Jak uspořádat efektivní nábor nových členů

Nábor nových členů probíhá nejvíce v září se začátkem školního roku, nicméně do náborových aktivit se můžete vrhnout kdykoliv. Možností je spousta. Vždy je třeba vše předem důkladně promyslet a připravit. A hlavně vědět, jak to dělat správně.

Efektivní nábor krok za krokem

 • Mladší děti odešly ke starším – dochází k tomu u benjamínku nebo vlčat a světlušek. Více než legitimní důvod nabrat novou krev.
 • Chceme doplnit zejména družiny skautů a skautek - ač všechno v oddíle šlape na jedničku, může se stát, že pár dětí v průběhu let "odpadne" a naskytne se možnost pár členů do oddílu přibrat.
 • Více sil ve vedení – více vedoucích, více sil a více času, je tedy kapacita se věnovat další družině.
 • Nábory jsme dlouho nedělali, odrůstá nám generace – pokud jste dlouhou dobu nepřibírali nováčky a měli jste v oddíle víceméně stejnou partu, bude potřeba dříve nebo později uspořádat velký nábor. Mnohem udržitelnějším řešením ale je, mít v oddíle rovnoměrně rozšířené věkové kategorie.

Před náborem si upřímně odpovězte na otázky:

 • Odchází děti z oddílu? Zjistěte proč.
 • Co dětem může náš oddíl nabídnout a skutečně jim to nabízí? Jak?
 • Je oddílová činnost pro děti dost zajímavá? Přemýšlejte, jak ji případně udělat atraktivnější. 

Je rozhodně vhodné zaměřit se nejprve na to, aby případní nováčci měli kvalitní oddílové zázemí, které je zaujme a vytrvají v něm, než investovat mnoho sil do náboru, který může mít ve výsledku nulový efekt.  

K efektivnímu zhodnocení činnosti oddílu může pomoci zpětná vazba – podívej se na:

Jednoduchá reflexe činnosti – Zpětné zrcátko, Semafor

Webové stránky oddílu jsou často první věcí, kam rodiče nováčka zavítají. Tedy by tam měly být snadno dohledatelné všechny důležité informace.

Co na webových stránkách oddílu nesmí chybět?

 • Logo Junáka – českého skauta – ukáže rodičům budoucích nováčků, že jde o skautský web. Stejně tak slovo skaut vložené do názvu webu nebo úvodu.
 • Stručná činnost oddílu – popis toho, čemu se v oddíle věnujete, jeho zaměření a specifika, aby si potenciální členové dokázali představit, co je ve vašem oddíle čeká. 
 • Informace o schůzkách - kdy a kde se konají, komu jsou určené (pro kluky, pro holky nebo pro obě pohlaví, pro jak staré děti). Nezapomeňte ani na mapu, jak se k vám dostanou.
 • Vedení oddílu a kontakty – minimum je jméno, fotka a kontakt na vedoucí (email a telefon). Můžete přidat i vzdělání vedoucích, jejich kvalifikaci a co mají v oddíle na starosti.
 • Fotogalerie – dobré fotky jsou skvělou propagací. Je proto lepší zveřejnit méně dobrých fotek než spoustu špatných. Vyberte fotky, na kterých jsou děti spokojené a je z nich poznat, že se baví. Přidat můžete i fotky zajímavých aktivit, nějaké akčnější obrázky nebo fotky z klubovny, aby si rodiče dokázali představit, jak to u vás vypadá.
 • Odkaz na střediskový web - když odkážete na střediskový web, nemusíte na stránky oddílu zbytečně kopírovat informace o středisku. Navíc budou mít rodiče možnost si vybrat jiný oddíl, kdyby jim nevyhovoval čas schůzek nebo věková kategorie tvého oddílu.
 • Ostatní – na oddílové stránky můžete přidat i spoustu dalšího: cenu za roční členství v oddíle, reference, často kladené dotazy, kalendář akcí a pozvánky na akce, historii oddílu, on-line kroniku…

Při vedení oddílového webu rozhodně nezapomínej na pravidelnou aktualizaci, musí platit časy schůzek, kontakty a další.

Jak vytvořit webové stránky

Přes členy oddílu

Vyzvi členy svého oddílu, ať se nebojí přivést svoje kamarády. Uspořádejte speciální schůzku nebo akci, na kterou si každý může přivést svého kamaráda. Na konci této akce můžete zúčastněným dětem nabídnout členství v oddíle a motivovat je, aby se přišly podívat na další schůzku.

Přes rodiče členů

O spolupráci můžeš poprosit i rodiče dětí z oddílu a požádat je, aby oddíl doporučili svým známým. Zkuste jim vysvětlit, že větší počet členů oddílu vede ke kvalitnějšímu rozvoji dětí, díky lepší možnosti využití družinového systému.

Informace na každém rohu

Vyvěste plakát do oken klubovny nebo do výlohy obchodu rodičů některého z členů oddílu. Pár letáčků s kontaktem na váš oddíl můžete nechat i v místních ordinacích dětských lékařů, knihovnách nebo školách a školních družinách. Informujte o zajímavých akcích prostřednictvím webu a sociálních sítí.

U náborů jde vlastně o propagaci skautingu. Současná nabídka zájmových aktivit pro děti je široká, a tak musíme rodičům i dětem ukázat, proč je zrovna skauting dobrou volbou.

 • Snažte se informovat o různých aktivitách během celého roku, sdílejte fotky na sociálních sítích, pište aktuality na web, případně můžete občas napsat zprávu o proběhlé akci do místního tisku doplněnou o zajímavé fotografie. Mrkni na stránky Komunikace a propagace .
 • Dodržujte jednotný vizuální styl. Jsme největší hnutí pro děti a mládež. Jednotný vizuální styl pomáhá budovat povědomí nejen o činnosti vašeho oddílu, ale i Junáka – českého skauta. Můžeme takto zdůraznit naši jednotu a podpořit naše společné hodnoty. Jak na to zjistíš –Skautský vizuální styl.
 • Dbejte na kvalitu propagačních materiálů. Jde o vizitku vašeho oddílu i celé naší organizace, o první dojem, který má sílu ukázat profesionalitu našeho působení. S pomocí různých šablon a návodů zvládne i negrafik vytvořit oddílové letáky, plakáty nebo ceduli na klubovnu. Podívej se na Návody a šablony.
 • Nespočet skautských náborových materiálů, jako jsou pastelky, placky, bloky nebo školní sešity, můžete zakoupit na junshop.cz. Každý rok na konci léta navíc máte možnost zaregistrovat svůj nábor do celostátní kampaně a získat základní balíček propagačních materiálů zdarma a další zakoupit s výraznou slevou.
 • Mějte aktuální údaje o klubovnách a termínech schůzek ve skautISu, ať si váš oddíl nováčci a rodiče najdou.
 • O akci předem informujte  – například na městských vývěsních plochách, sociálních sítích, pomocí místního rozhlasu či dalších médií v daném regionu.
 • Náborové akce pořádejte na frekventovaném místě.
 • Nábor udělejte interaktivní, aby kolemjdoucí zaujal. Připravte si aktivity pro děti a třeba i dospělé.
 • Dejte najevo, že jste skauti – vezměte si šátky nebo kroje.
 • I když připravujete program pouze pro děti, zkuste do akce vtáhnout i dospělé, ať jen nepostávají okolo. Případně vyberte člena oddílu, který bude komunikovat s rodiči dětí a obeznámí je s vaším oddílem, celoročním programem a podobně.
 • Nabídněte drobné pohoštění, například šťávu či citronádu nebo domácí sušenky.
 • Jestli je ve vašem okolí nějaká významná osobnost, která byla skautem, nebo se skautingem sympatizuje, pozvěte ji, ať se na akci také podílí.
 • Dejte dětem důvod se za vámi vrátit. Zadejte jim úkol či hádanku, s jejímž řešením se mohou zastavit u vás v klubovně a vyzvednout si drobnou odměnu
 • Nabídněte účastníkům, že vám mohou nechat svůj e-mailový kontakt, abyste jim mohli poslat pozvánky na další akce nebo jen informace o dění v oddíle.
 • Zaměřte se na svou cílovou skupinu – uzpůsobte nábor tomu, jestli je zaměřen jen na světlušky a vlčata, skauty a skautky, nebo pro všechny věkové kategorie. Je nutné rozdílně cílit na děti a jejich rodiče, protože každého zajímají jiné informace.
 • Připravte si propagační materiály. Nepřebernou řadu jich najdete na junshop.cz. Pokud svůj nábor zaregistrujete, dostanete navíc základní materiály zdarma. Celostátní podpora náborů probíhá v srpnu a září. Nebo si vytvořte vlastní propagační materiály.
Šablony a návody Skautský vizuální styl

Co je potřeba zajistit předem

 • Nábor ve škole je potřeba domluvit s vedením školy.
 • Zjisti, jestli před vámi na dané škole nebyl už nějaký jiný oddíl.
 • Pokud je váš oddíl zaměřen jen na jedno pohlaví, je vhodné mít s sebou na náborové akci nabídku oddílu i pro druhé pohlaví – pokud nebudete na náboru spolupracovat, vezmi s sebou alespoň nějaké letáky nebo vizitky o jejich oddíle.
 • Nezapomeň dětem dát informační leták pro rodiče, aby rodiče věděli, kde se o vašem oddílu dozví více.
 • O akci je dobré informovat i prostřednictvím školního rozhlasu.

Školní zařízení poskytují hned několik možností, jak a kde nábor uskutečnit:

Přímo ve škole během vyučování nebo o přestávce

Po domluvě s vedením školy můžete připravit nábor ve třídách, v družině, na hřišti, případně rovnou v tělocvičně pro několik tříd najednou. Udělejte nábor interaktivní – kvíz o přírodě nebo o skautingu, uspořádejte kimovku, nebo dětem zadejte úkol či hádanku, s jejímž řešením se mohou zastavit u vás v klubovně a vyzvednout si odměnu.

Na třídních schůzkách můžete oslovit rodiče

Kdyby vám škola nechtěla věnovat čas v rámci třídních schůzek, zkus se domluvit s konkrétním vyučujícím, jestli by alespoň mohl během třídních schůzek rodičům rozdat leták.

V mateřské škole

Jestli je váš oddíl zaměřen na mladší děti, bude možná vhodnější uspořádat nábor v mateřské škole. Většinou zde od vedení nebývá problém získat dostatek času a mladší děti se snadno nadchnou. Při vyzvedávání dětí můžete oslovit i jejich rodiče. Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti nebývá tolik možností volnočasových aktivit, je to skvělá možnost, jak si mladší děti připravit na oddílovou činnost.

Před školou

Pokud škola neumožní nábor v době výuky, můžete oslovit děti před školou. Nejvhodnější je na to odpoledne, když vyučování skončí. Můžeš si předem najít rozvrh jednotlivých tříd ve vaší věkové kategorii. Uspořádejte před školou nějaké aktivity, do kterých se děti mohou zapojit, zkuste oslovit i rodiče, kteří si půjdou děti ze školy vyzvednout.

Šablona PowerPointové prezentace Základy Skautského vizuálního stylu

Prostudujte si samostatnou stránku:

Tipy na náborové akce pro veřejnost

Prvotní nadšení nováčků může opadnout a vydrží v oddíle jen několik prvních schůzek. Je proto potřeba se o ně nadále starat a poskytnout jim potřebné zázemí.

Úvodní schůzka rozhoduje nejvíce, jestli nováček v oddílu zůstane nebo zklamaně odejde. Je potřeba je dostatečně zaujmout. Připravte si program, do kterého se mohou nováčci dobře zapojit. Vhodné je, pokud nováček již na první schůzce získá k oddílu nějaký vztah – zažije malý úspěch, něco se naučí, dostane přezdívku nebo nějakou drobnost.

Motivujte nováčky, aby se těšili na příště. Řekněte jim, na co se mohou těšit, a připomeňte jim, kdy se zase uvidíte.

Po první schůzce by péče o nováčky určitě měla pokračovat. Jděte na ně pomalu, motivujte je a seznamte je se skautingem. Pomalu je pak můžete zapojit do všech oddílových aktivit, plnění stezky a podobně.

Zadejte své nováčky co nejdříve do skautISu, aby jim začaly chodit skautské časopisy.

Jestli od dětí získáte kontakt na rodiče, nebo se s nimi setkáte, můžete je osobně navštívit. Budete mít možnost osobního seznámení, představení skautingu i vašeho oddílu v širších souvislostech. Je to osobní a milý způsob, jak dobře zapůsobit.

Případně je možné naplánovat i výpravu s rodiči. Jde o vhodnou možnost zvlášť pro oblasti, kde je omezená nabídka aktivit pro rodiny s dětmi. Rodiče rádi uvidí, jak probíhají výpravy, užijí si společný čas s dětmi a budou mít možnost se při akci zeptat na vše, co by je zajímalo.

 • Zasvěcujte je postupně – nováčky seznamujte s chodem oddílu a jeho pravidly postupně a promyšleně.
 • Mluvte jejich jazykem – mnohé skautské výrazy jsou pro nováčky neznámé a nepochopitelné. Pokud tedy budete mluvit o rádcích, vlčatech, bodování, stezkách a dalších pojmech, nezapomeňte jim vysvětlit, o co se jedná.
 • Přizpůsobte jim program – my jsme už na naše aktivity zvyklí, ujdeme bez problémů přes deset kilometrů, dokážeme hrát dlouho sportovní hry, nést těžký batoh… Ale nováček na to nemusí být připraven. Přizpůsobujte program spíše nováčkům než zbytku oddílu.
 • Nezastrašte je – představte si, že jste noví ve skupině cizích lidí a při vyprávění o chodu oddílu se dozvíte, že na táboře bývají noční hlídky, kdy je třeba sám hlídat tábor uprostřed lesa a kolik kilometrů se který den na puťáku ušlo. Zkuste poslouchat vyprávění ušima nováčků, trochu ho podle toho můžete upravit, abyste je zbytečně nevyděsili.
 • Připravte se i na velký úspěch náborové akce  – může se stát, že nábor bude úspěšný možná až moc a přijde k vám více nováčků, než jste původně zamýšleli. Navíc nadšený nováček rád do oddílu přivede i svého kamaráda, aby mohli prožívat ty zážitky spolu.

Propagační materiály

Na junshop.cz najdete celou řadu skautských propagačních materiálů. Můžete si vybrat ty, které vám nejvíc pomůžou. Od letáčků, plakátů přes tužky, placky až k hodnotnějším předmětům.

Možná by se vám hodilo moci si snadno vytvořit plakát nebo letáček přímo pro váš oddíl. Nabízíme mnoho skautských šablon ve velmi jednoduchém programu Canva, kde si návrh vytvoří i negrafici a je to zdarma. Základní návod a přístup do Canvy najdete zde.

Více o propagačních materiálech na stránce Propagační materiály na míru.

Tipy, jak vytvořit vkusné materiály ve skautském stylu, nabídne příručka Jak mluvit o skautingu. Určitě si ji prolistujte!

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.