( Aktuální )
Zveřejněno 29. 12. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Doškolovací zdravotnický kurz

Vstupní podmínky pro účastníky

Doškolovacího zdravotnického kurzu (DZK) se mohou zúčastnit uchazeči starší 18 let, kteří již předtím absolvovali kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). A to v době kratší 6 let od absolvování ZZA do ukončení DZK.

Z výše uvedené vstupní podmínky může udělit výjimku pouze zpravodaj VRJ pro vzdělávání po odůvodněné emailové žádosti na vzdelavani@skaut.cz .

Akce si může stanovit i další či náročnější vstupní podmínky nad rámec té výše uvedené.

I tohoto typu DZK se mohou účastnit nečlenové a vygenerovat si ze skautISu příslušné Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka (viz dále), ale nepředpokládáme to, protože bez akreditace tento DKZ pravděpodobně nebude nikde kromě naší organizace uznáván.

Obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování DZK

Přesný obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování DZK stanovuje Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí.
 

Garant ZZA

Tento typ DZK musí mít odborného garanta ZZA, jenž se zadává do skautISové hlášenky akce na záložce „Instruktoři a tým“.

Garant ZZA musí být držitelem oborné činovnické kvalifikace zdravověda , nikoliv v nižším stupni! (dále OČK ZDR), získané nejdéle před 4 lety od konce aktuálně pořádaného ZZA nebo „prodloužené“ v té době platným (lze požádat o výjimku, tedy prodloužení platnosti – viz směrnice) osvědčením o doškolení garanta zdravotnických kurzů. Toto doškolení – s platností 4 let – pořádají garanti OČK ZDR každoročně, obvykle v lednu či únoru a držitele OČK ZDR na něj automaticky zvou.

Garant zodpovídá za průběh a obsah kurzu, rovněž zodpovídá za ověření znalostí a dovedností uchazečů. Jednotlivé aktivity na kurzu může vést odborník k tomu pověřený garantem kurzu. Pověřený odborník nemusí být členem Junáka – českého skauta.

Oprávnění a kvalifikace absolventů

Nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) je také nutné ve skautISové hlášence akce označit „všechny vydané dekrety“ (třebaže DZK nemá povinnost vydávat žádný fyzický doklad o absolvenci DZK, označit „vydání dekretů“ ve skautISové hlášence je z technických důvodů nutné – viz dále), čímž dojde k zápisu nového Oprávnění k výkonu funkce zdravotníka (dále oprávnění) do kvalifikací ve skautISovém profilu absolventa.

Tento záznam o kvalifikaci je platný 4 roky, v nichž může absolvent vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí v rámci Junáka – českého skauta.

Ze svého skautISového profilu si pak může absolvent časově omezené oprávnění s unikátním kódem (ve formátu PDF) kdykoliv vygenerovat a sám vytisknout (třeba na tábor pro účely skautské kontroly – vzhledem k časovému omezení platnosti, což je interní rozhodnutí Junáka – českého skauta, není vhodné tento dokument proaktivně poskytovat žádnému kontrolnímu orgánu mimo organizaci – k tomuto účelu se použije oprávnění vydané kurzem , na kterém cíleně není uvedeno časové omezení platnosti, nebo akreditované osvědčení).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.