( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Roveři nad zlato aneb jak podpořit rovery, abychom měli činovníky (verze pro okresní/krajská setkání, vzdělávací akce apod.)

Anotace programu:

Proč se starším činovníkům někdy zdá, že roveři nejsou ochotní plánovat a převzít zodpovědnost? Odvádí roverský kmen potenciální vedoucí od oddílů? Jde skloubit roverská výchova a program s vykonáváním činovnických funkcí? Proč má středisko vznik roverského kmene podporovat? Proč a jak je dobré pomoci roverům na středisku s vedením kmene? Na tyto otázky budeme společně hledat odpovědi.

Forma provedení:

prezenčně

Cílová skupina:

setkání činovníků (okresní, krajské, vzdělávací atd.)

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 - 2 hodiny

Počet účastníků programu:

8 - 25 osob

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

flipcharty, dataprojektor se může hodit, ale není nutný

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.