( Aktuální )
Zveřejněno 13. 11. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Odborná činovnická kvalifikace (OČK)

Odborná činovnická kvalifikace je určena činovníkům, kteří zajišťují vzdělávání, zejména členům zkušebních komisí čekatelských a vůdcovských zkoušek.

K čemu je OČK potřeba

Odborná činovnická kvalifikace představuje specializaci v určité oblasti skautského vzdělávání. Po jejím absolvování budeš mít odbornou, lektorskou i didaktickou způsobilost pro výuku daného oboru na čekatelských či vůdcovských kurzech. Jde také o potřebnou kvalifikaci k ověřování projevů kompetencí v daném oboru v rámci čekatelské a vůdcovské zkoušky. Některé obory mají i nižší stupeň, jehož splnění je jednodušší a opravňuje k ověřování pouze u čekatelské zkoušky.

OČK lze získat v následujících oborech

  • Hospodaření (i nižší stupeň)
  • Metodika
  • Myšlenkové základy a historie skautingu
  • Organizace (i nižší stupeň)
  • Pedagogika
  • Právo (i nižší stupeň)
  • Psychologie
  • Táboření a bezpečnost
  • Vedení oddílu
  • Zdravověda vč. nižšího stupně (dočasně opravňuje i k pořádání kurzu Zdravotník zotavovacích akcí a zdravotnického doškolení v rámci Junáka – českého skauta - viz Směrnice k zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí - netýká se nižšího stupně!)

Kde mohu OČK získat?

Odborná činovnická kvalifikace se uděluje na základě prokázaných odborných, didaktických a lektorských kvalit pro roli vzdělavatele a zkoušejícího v daném oboru. Způsobilost v daném oboru je ověřována podle Směrnice k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení.

Většina oborů každoročně (obvykle v únoru) pořádá společný seminář , některé obory realizují semináře i samostatně v průběhu roku (všechny jsou pak k dohledání v Databázi vzdělávacích akcí , třebaže vzdělavatele o nich informujeme i jinými cestami (například prostřednictvím emailové konference vzdělavatelů).

Více informací a možnost zažádat o OČK najdeš zde.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.