( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Jindřiška Voltrová
KÚJ – koordinátorka podpory skautISu
jindriska.voltrova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Rychlý průvodce registrací oddílu

Průvodce vás bezpečně provede řešením registrace oddílu. V první části je základní shrnutí věcí souvisejících s registrační agendou oddílu, a pak již následuje konkrétní seznam věcí k vyřešení registrace. Dokument si můžete stáhnout či vytisknout, a pak už stačí jít krok za krokem a odškrtávat si splněné úkoly.

Důležité termíny

leden - nutné zpracovat a odevzdat registraci oddílu na středisko (přesný termín určí středisko)

1.1. - nejpozdější termín pro založení registračních kategorií pro použití ve středisku a oddílech

31.1. - nejzazší termín, kdy musí středisko (včetně všech svých oddílů) registraci odevzdat nadřízené jednotce

Průběžné řešení agendy

S osobními údaji členů v oddílu (v rámci evidence ve skautISu) doporučujeme pracovat průběžně během celého roku - aktualizovat údaje okamžitě po oznámení změny. Také připomínáme, že osoba se stává členem Junáka - českého skauta až ve chvílí jejího zapsání do seznamu členů jednotky ve skautISu (bez ohledu na čas převzetí papírové přihlášky či hrazení členského příspěvku). Obdobně doporučujeme vybírat členský příspěvek už v průběhu podzimu (či po částech třeba na pololetí) a nenechávat to až na leden při odevzdávání registrace, od nováčků může být užitečné členský příspěvek vybírat spolu s přihláškou.

Vnitřní předpisy

Termíny a další věci kolem registrace se řídí platnými vnitřními předpisy, zejména Směrnicí k registraci. 

Checklist s úkoly k řešení oddílové registrace

Získat přihlášky od všech nováčků (mladších i dospělých členů)

Zapsat nováčky včetně kontaktů do skautISu (do seznamu členů)

Kontrola a aktualizace osobních údajů všech členek a členů oddílu

⬜ Aktualizujte údaje osob vč. adresy a kontaktů

 • U mladších členů uveďte údaje rodičů, pak snadno budete moci využít kontrolu a aktualizaci údajů mladších členů přímo jejich zákonnými zástupci.
 • U činovníků nezapomeňte uvádět hlavní telefon a hlavní e-mail, stejně tak dosaženou skautskou kvalifikaci .

⬜ Doplňte či aktualizujte zdravotní údaje členů

 • Tyto citlivé osobní údaje jsou bezpečně ukládány ve skautISu na záložce “Další údaje” osoby a přístupné jen vedení oddílu či akce. Výslovný souhlas s jejich zpracováním rodiče udělují již podpisem oficiální přihlášky (či potvrzením e-přihlášky).

⬜ Dle zájmu objednejte členskou kartu

 • V takovém případě je nutné k osobám přidat aktuální portrétovou fotografii. Členské karty se platí v rámci členského příspěvku a mají platnost až 3 roky.
 • Chce-li nějaký člen studentskou verzi karty, je nutné uvést údaje o škole a každý rok nahrát platné potvrzení o studiu.

Kontrola a aktualizace údajů i činovníků oddílu 

⬜ Aktualizujte oddílový kontaktní telefon a e-mail (nesmí být uzavřenou konferencí)

⬜ Zkontrolujte obsazení funkcí osob ve vedení oddílu

 • Změnil se zástupce vedoucího oddílu? Máte nově oddílového rádce? Nejlepší je funkce aktualizovat v průběhu roku, ale registrace je okamžikem nutné kontroly.
 • Využijte registraci i ke kontrole oprávnění uživatelů ve skautISu (přidat či odebrat role osob v jednotce)

⬜ Aktualizuje informace o způsobu fungování oddílu (záložka “Další údaje”),

⬜ Nezapomeňte zadat užívání klubovny oddílem

⬜ Náborové údaje oddílu

 • Můžete uvést termíny schůzek v klubovně, doplnit věkové kategorie nabíraných členek a členů.
 • Náborové údaje se následně zveřejnění na www.skaut.cz a v mapách od Google a Seznam.cz

⬜ Případně uveďte údaj o počtech znevýhodněných dětí v oddílech

Založení registrace oddílu a převzetí registračních kategorií 

 • Registrační kategorie a výši jejich členských příspěvků zakládá vždy středisko
 • Pokud má váš oddíl jiné členské příspěvky než jiné oddíly, musí to schválit středisková rada a založit vám na úrovni střediska příslušnou registrační kategorii.

Registrování každé osoby do příslušné registrační kategorie

Zkontrolovat správnost registrace a odstranění registračních vad

Odevzdat registraci oddílu svému středisku

 • Nezapomeňte dodržet termín daný střediskem, oddíly i středisko musí mít ve skautISu registraci odevzdanou nejpozději do 31. ledna

Zkontrolovat automaticky nastavené časopisy 

 • Po odevzdání registrace se členům nastaví odběr časopisů dle věkové kategorie, v případě potřeby to lze upravit
 • Jestliže osoba v registrační kategorii časopis odmítne, nebude moci v průběhu roku již časopis ani dodatečně ve skautISu objednat

Předat vybrané členské příspěvky 

 • Celá registrace oddílu končí odevzdáním vybraných členských příspěvků středisku, případně potvrzením, že všichni členové oddílu zaplatili na bankovní účet
 • Vybrané i odváděné členské příspěvky lze zkontrolovat v přehledu převzaté registrace oddílu

Řešení problémů s registrací

Narazíte-li na problém při zpracování registrace, podívejte se do nápovědy . Pokud tam odpověď nenajdete, zkuste se obrátit na jiné vedoucí z vašeho střediska nebo na podpora@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.