( Aktuální )
Zveřejněno 11. 5. 2023
Lucie Borešová (Korunka)
KÚJ – koordinátorka
lucie.boresova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lucie Borešová (Korunka)

Začínám s funkcí v revizní komisi

Ujal/​a si se důležité a zodpovědné funkce, která vyžaduje spolupráci a komunikaci se všemi činovníky organizační jednotky (OJ). Revizní komise i vedení střediska mají stejný zájem. Chtějí, aby bylo vše v pořádku a OJ se vyvarovala možným problémům.

Jak začít a na co nezapomenout?

Po sněmu je potřeba zvolit si mezi sebou předsedu RK (Ústřední revizní komise volí předsedu a místopředsedu). Tuto skutečnost je třeba zaznamenat do skautISu.

Volba musí být provedena do měsíce od sněmu, ale pokud jste na sněmu všichni přítomní, můžete toho rovnou využít!!

Nové Stanovy, účinné od 1. září 2022, již nedefinují RK u středisek, okresů, krajů a zvláštních OJ jako Kontrolní komise. Proto odpadá povinnost nové členy RK zapisovat do Spolkového rejstříku.

Tato povinnost nadále zůstává jen u ÚRKJ, která je stále definována jako Kontrolní komise. Každý nový člen ÚRKJ, je povinen si stáhnout ze skautISu “Prohlášení a souhlas” své osoby se zápisem do rejstříku, doplnit ho ověřeným podpisem na CzechPointu a v elektronické podobě nahrát do skautISu. Zaručí se tím, že ve Spolkovém rejstříku budou aktuální informace.

Samotný zápis provádí rejstříkový soud na základě podkladů ze skautISu, které zasílá ústředí Junáka – českého skauta.

Přehledně ti se zápisem do rejstříku poradí tento návod .

Jedná se zejména o převzetí revizních zpráv, zprávy o činnosti a zápisů ze zasedání, které předchozí revizní komise při své činnosti vytvořila.

Využij setkání s bývalými členy RK a neformálně se pobavte o předchozí činnosti RK.

Do měsíce od zvolení je potřeba uspořádat zasedání RK:

  • kde je zvolen předseda RK, pokud nebyl zvolen již na sněmu;
  • u okresů a krajů je třeba schválit revizní plán na příslušný rok (v dalších letech se pak schvaluje vždy do 1. ledna).

Pro střediska a přístavy je plán sice nepovinný, ale vytyčit si cíle a sestavit orientační harmonogram není na škodu.

Inspirovat se můžeš vzorem plánu RK.

Ujmi se své funkce zodpovědně a přečti si Revizní řád, který upravuje vymezení funkce revizní komise, její práva a povinnosti vůči kontrolované OJ.

Další předpisy studuj v závislosti na kontrolované oblasti.

Na začátku svého působení v RK je důležité kontrolovanou jednotkou dobře poznat. Seznámíte se s chodem OJ po organizační stránce, s jeho pravidly, rozdělením funkcí, vlastněným majetkem atd. 

RK je povinná v rámci své činnosti ročně provést minimálně:

  • kontrolu vyúčtování smluvně vázaných prostředků příslušné OJ,
  • kontrolu správnosti a úplnosti roční účetní závěrky OJ a
  • dále případně kontroly vyplývající z dodržování obecně platných předpisů.

viz Revizní řád, 3 (9)

Působnost RK je ale širší (viz Revizní řád 3(4) ), můžeš kontrolovat vše, co souvisí s činností OJ. Zaměř se hlavně na to  podstatné, co je v tvé OJ důležité mít správně a v pořádku.

Pokud nemáš zatím s funkcí revizora zkušenosti, zkus oslovit nějakého zkušenějšího revizora (například z revizní komise u nadřízené jednotky). Může se zúčastnit vaší naplánované revize a ukázat ti/​vám, jak na to. Případně můžeš požádat o přizvání na některou z jeho kontrol. Kontakt na něj/​ni najdeš ve skautISu .

vzor čestného prohlášení přizvaného ke kontrole

Další důležité informace ohledně práce revizní komise: Činnost revizní komise.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.