( Aktuální )
Zveřejněno 16. 6. 2021
Jana Godarová - Ellie
KÚJ - koordinátorka agendy revizních komisí
jana.godarova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Godarová - Ellie

Vnitřní kontrola v Junáku –⁠ českém skautu

Vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách vykonává revizní komise.

Revizní komise (RK) je orgán povinně volený sněmem jednotky, a to u všech organizačních jednotek Junáka - českého skauta. RK je orgán nejméně tříčlenný –⁠ tvoří ji předseda a členové. Revizní komise je kontrolní komise dle Občanského zákoníku (§ 262).

RK u hlavního spolku (ústředí) je Ústřední revizní komise (ÚRKJ) a je sedmičlenná.

Revizní komise jsou nezávislé kontrolní orgány. Jsou nezávislé na statutárním orgánu i radě OJ. Mezi revizními komisemi neexistuje nadřízenost a podřízenost. Přesto mají povinnost si vzájemně poskytovat informace, aby mohly lépe vykonávat svou činnost.

Revizní komise se při své činnosti řídí Revizním řádem Junáka.

Dotazy z oblasti vnitřní kontroly můžeš psát na revize@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.