( Aktuální )
Zveřejněno 11. 5. 2023
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Lucie Borešová (Korunka)
KÚJ – koordinátorka
lucie.boresova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lucie Borešová (Korunka)

Vnitřní kontrola v Junáku –⁠ českém skautu

Vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách vykonává revizní komise.

Revizní komise (RK) je orgán povinně volený sněmem jednotky, a to u všech organizačních jednotek Junáka - českého skauta. RK je orgán pro střediska nejméně dvoučlenný pro VOJ (okresy, kraje) nejméně tříčlenný –⁠ tvoří ji předseda a členové. Viz kapitola 4.5 Organizačního řádu. U organizačních jednotek se revizní komise nezapisují do spolkového rejstříku (od září 2022 již nejsou kontrolními komisemi dle zákona).

RK u hlavního spolku (ústředí) je Ústřední revizní komise (ÚRKJ) a je sedmičlenná. Na rozdíl od revizních komisí organizačních jednotek, ÚRKJ je kontrolní komise dle Občanského zákoníku (§ 262) a ve spolkovém rejstříku je zapsána.

Revizní komise jsou nezávislé kontrolní orgány. Jsou nezávislé na statutárním orgánu i radě OJ. Mezi revizními komisemi neexistuje nadřízenost a podřízenost. Přesto mají povinnost si vzájemně poskytovat informace, aby mohly lépe vykonávat svou činnost.

Revizní komise se při své činnosti řídí Revizním řádem.

Dotazy z oblasti vnitřní kontroly můžeš psát na revize@skaut.cz

článek byl aktualizován dle nových Stanov (účinných od 1. 9. 2022) a novelizovaného Organizačního řádu (účinný od 1. 10. 2022)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.