( Neaktuální )
Zveřejněno 15. 8. 2022

Vnitřní kontrola v Junáku –⁠ českém skautu

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Vnitřní kontrolu v našich organizačních jednotkách vykonává revizní komise.

Revizní komise (RK) je orgán povinně volený sněmem jednotky, a to u všech organizačních jednotek Junáka - českého skauta. RK je orgán nejméně tříčlenný –⁠ tvoří ji předseda a členové.

RK u hlavního spolku (ústředí) je Ústřední revizní komise (ÚRKJ) a je sedmičlenná. ÚRKJ je kontrolní komise dle Občanského zákoníku (§ 262).

Revizní komise jsou nezávislé kontrolní orgány. Jsou nezávislé na statutárním orgánu i radě OJ. Mezi revizními komisemi neexistuje nadřízenost a podřízenost. Přesto mají povinnost si vzájemně poskytovat informace, aby mohly lépe vykonávat svou činnost.

Revizní komise se při své činnosti řídí Revizním řádem.

Dotazy z oblasti vnitřní kontroly můžeš psát na revize@skaut.cz

článek byl aktualizován dle nových Stanov (účinných od 1. 9. 2022)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.