( Aktuální )
Zveřejněno 18. 1. 2024
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Odbor duchovní výchovy

Odbor duchovní výchovy ODV) je zřizován výkonnou radou Junáka jako odborný garant rozvoje duchovního života v českém skautingu. Jeho poslání je zakotveno ve třech skautských principech, přičemž zejména podpora účinného naplňování prvního principu – Duty to God – ve skautských oddílech i hnutí jako celku je vlastním obsahem činnosti ODV. Z toho vyplývá, že má dvě roviny působení, které spolu souvisejí, ale přesto jsou dobře odlišitelné:

  • Služba celému hnutí, protože pro každého skauta jsou východiskem tři skautské principy – a tedy i jeho osobním závazkem je rozvoj vlastního duchovního života, případně rozvoj duchovního života svěřených chlapců a děvčat.
  • Pomoc oddílům se zdůrazněnou náboženskou výchovou, v nichž duchovní život převládající většiny členů má formu nějakého u nás uznaného náboženství.

Nabídka odboru

Hlavní formou služby celému hnutí je podíl na tvorbě výchovných materiálů nového skautského programu, a to jak metodických publikací (Nikdy nekončící dobrodružství, Kdo jsem), tak vlastních výchovných nástrojů (Stezky, odborky, hry, programy apod.)

 Pro oddíly se zdůrazněnou náboženskou výchovou ODV nabízí víkendový kurz Obzor, případně víkendové duchovní obnovy. Navíc vypracovává podmínky Liliového kříže a speciálně nábožensky orientovaných odborek (Ježíšův kamarád, Znalec křesťanských tradic). V ODV také působí ústřední duchovní rádci některých církví: Adventistů sedmého dne, Českobratrské církve evangelické, Církve bratrské, Církve československé husitské a Římskokatolické církve.

Při ODV působí dva garanti pro udělování OČK v oblasti Myšlenkových základů skautingu a historie (Neptun a Edy).

Sekce ODV a jejich koordinátoři

  • vzdělávací akce (Obzor, víkendovky, celostátní semináře typu Elixír) – Jiří Kolář (Rys)
  • metodika (pro celé hnutí (Stezky, texty ve skautských časopisech, odborky), i speciálně pro oddíly se zdůrazněnou náboženskou výchovou (Liliový kříž, specifické odborky)) – Jiří Zajíc (Edy)
  • komunikace (web) – Anna Procházková (Andy)
  • „k hnutí“ (projekt Hledání 1. principu) – Svatava Šimková (Sluníčko)
  • mezinárodní aktivity (zahraniční akce, překlady materiálů, inspirace ze zahraničí)   – Vojtěch Dabrowski

Metodická poradna

Otázky týkající se duchovní výchovy ve skautském oddíle můžete s námi konzultovat pomocí mailu v této poradně (a nebo přímo s konkrétním členem ODV). Všechny otázky v této poradně přijímá Edy na e-mailu: edy@skaut.cz a přepošle je tomu z nás, kdo má k problematice nejblíže a ten vám na otázku odpoví. Zajímavé a obecně přínosné otázky a odpovědi zveřejníme.

Metodika Kdo jsem 

Kdo jsem je jednou z šesti oblastí, do kterých je Nový skautský program pro děti ve stezkách a dalších výchovných nástrojích rozdělen. Tato knížka je další ze série metodických příruček, které sledují stejné dělení a přinesou náměty a rady pro tvorbu oddílového programu a plnění jednotlivých bodů skautské stezky.

Nikdy nekončící dobrodružství

Metodický průvodce rozvojem duchovního života – to je podtitul druhé publikace z řady tématických příloh časopisu Skauting. Zve čtenáře ke skutečnému dobrodružství objevování a rozvoje vlastního duchovního života i duchovního rozvoje života dětí a dospívajících.

Archiv metodických materiálů
(úvahy a vůdcovské práce)

Liliový kříž (LK) je doplňkem „skautské stezky“ pro skauty/​ky křesťany a současně formou uznání (na způsob vyznamenání) dosažení určité úrovně duchovního života.

Více o skautském Liliovém kříži

Vyzkoušej nový nástroj pro skautskou duchovní výchovu.

Liliová cesta
Web lesní školy
Web kurzu
Web setkání

Časopis zaměřený na duchovní rozměr skautingu – vydával jej Odbor duchovní výchovy (dříve Duchovní rada Junáka) již od roku 1990  a končí rokem 2023.

Archiv časopisu Na dobré stopě

Kdo je členem/členkou odboru

Kontakt

  • Můžeš za odbor kontaktovat Jiřího Zajíce - Edyho (edy@skaut.cz ) nebo se obrať s konkrétním požadavkem na někoho z členů (viz jejich medailonky)
  • Sleduj či nás kontaktuj na facebookové stránce: Odbor duchovní výchovy Junáka

Důležité odkazy

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.