Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Tento řád (ŘVČČJ) zakotvuje organizaci vzdělávacích akcí a kvalifikačních stupňů, které představují určité milníky na činovnické cestě. Je jedním z nástrojů k dovršení skautské výchovy a vzdělání u dospívajících i dospělých.

Výchova a vzdělávání činovnic a činovníků patří ke stěžejním úkolům nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které je příprava vychovatelů základním předpokladem; je to i závazek organizace vůči každému jednomu členu, který na sebe přijal břímě činovnické služby.

Součástí ŘVČČJ jsou i přílohy zakotvující:

  • Příloha A - Obsah některých činovnických zkoušek
  • Příloha B - Osnova zdravotnického kurzu pro činovníky Junáka
  • Příloha C - Obsah a podmínky pro udělování Odborných činovnických kvalifikací
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.