Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Tento řád (ŘVČČJ) zakotvuje organizaci vzdělávacích akcí a kvalifikačních stupňů, které představují určité milníky na činovnické cestě. Je jedním z nástrojů k dovršení skautské výchovy a vzdělání u dospívajících i dospělých.

Výchova a vzdělávání činovnic a činovníků patří ke stěžejním úkolům nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které je příprava vychovatelů základním předpokladem; je to i závazek organizace vůči každému jednomu členu, který na sebe přijal břímě činovnické služby.

Součástí ŘVČČJ jsou i přílohy zakotvující:

  • Příloha A - Obsah organizační a hospodářské zkoušky
  • Příloha B - Obsah a podmínky pro udělování Odborných činovnických kvalifikací
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.