( Neaktuální )
Platné 16. 10. 2017 – 15. 11. 2022, Účinné od 31. 10. 2017

Směrnice k evidenci údajů ve skautISu

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Směrnice upravuje základní pravidla pro evidenci, správu a registraci členů a jednotek, včetně průběhu registrace a zápisu údajů organizačních jednotek do spolkového rejstříku.

V oblasti registrace osob a jednotek na tuto směrnici navazuje Směrnice k registraci (pro příslušný rok), která určuje termíny pro zpracování registrace, výši členských příspěvků a některé další aktuální informace.

Obsah směrnice:
 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice pojmů
 3. Pravidla ke zpracovávání dat a uživatelské účty
 4. Průběžná evidence

  • Evidované údaje o členech
  • Evidované údaje o oddílech
  • Evidované údaje o organizačních jednotkách
 5. Registrace a její pravidla

  • Registrace členů
  • Registrace oddílů
  • Registrace organizačních jednotek
  • Zpracování a kontrola registrace
 6. Aktualizace údajů OJ ve spolkovém rejstříku

  • Spolkový rejstřík
  • Provádění změn údajů ve spolkovém rejstříku
  • Zveřejňování účetních závěrek ve spolkovém rejstříku
  • Podávání návrhu rejstříkovému soudu
 7. Závěrečná a přechodná ustanovení
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.