( Aktuální )
Platné 7. 11. 2022 – Neomezeno, Účinné od 15. 11. 2022

Směrnice k evidenci údajů ve skautISu

Směrnice upravuje základní pravidla pro evidenci, správu a registraci členů a jednotek, včetně průběhu registrace a zápisu údajů organizačních jednotek do spolkového rejstříku.

V oblasti registrace osob a jednotek na tuto směrnici navazuje Směrnice k registraci (pro příslušný rok), která určuje termíny pro zpracování registrace, výši členských příspěvků a některé další aktuální informace.

Novinky a zpřesnění (od listopadu 2022)

Novelizace směrnice přináší především následující novinky a zpřesnění:

 • do spolkového rejstříku se již nezapisuje revizní komise, ale pouze vedení organizační jednotky
 • přímo uvedeno, že vedoucí oddílu a jeho zástupce nemůže být jedna a ta stejná osoba (vždy musí jít o různé osoby)
 • upřesněna možnost hostujícího členství pro roverské kmeny a kluby KD (do minimálního počtu členů se běžně počítají řádní členové oddílu, ale pokud nejde o základní oddíl nutný pro minimální počet oddílů ve středisku, mohou být členové daných oddílů klidně i jen hostující)
 • zohledněno, že přihlášky členů se neřeší jen papírově, ale běžně v elektronické podobě přes skautIS
 • organizační jednotky mají do svých kontaktů uvádět i identifikátor datové schránky, pokud ji mají zřízenou

Obsah směrnice

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice pojmů
 3. Pravidla ke zpracovávání dat a uživatelské účty
 4. Průběžná evidence

  • Evidované údaje o členech
  • Evidované údaje o oddílech
  • Evidované údaje o organizačních jednotkách
 5. Registrace a její pravidla

  • Registrace členů
  • Registrace oddílů
  • Registrace organizačních jednotek
  • Zpracování a kontrola registrace
 6. Aktualizace údajů OJ ve spolkovém rejstříku

  • Spolkový rejstřík
  • Provádění změn údajů ve spolkovém rejstříku
  • Zveřejňování účetních závěrek ve spolkovém rejstříku
  • Podávání návrhu rejstříkovému soudu
 7. Závěrečná a přechodná ustanovení
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.