...

Chyba na stránce: Vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vzdelavani-spolupracovniku?autologin=1"

Vzdělávání činovníků na středisku 

Jedním z úkolů střediska je zajistit svým činovníkům potřebné vzdělání. Dobré vedení se ovšem nespokojí jen s povinnými kvalifikacemi, snaží se nabízet průběžně i další vzdělávání, které rozvíjí, prohlubuje, motivuje... Nabízíme nejen přehled potřebného a nabízeného vzdělání pro činovníky, ale i pomoc těm, kdo chtějí sami pořádat na středisku nějakou vzdělávací akci.

Vzdělávání spolupracovníků

Navigace:

  Nahlásit chybu