....

Chyba na stránce: Vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vzdelavani-spolupracovniku?autologin=1"

Vzdělávání činovníků na středisku


Jedním z úkolů střediska je zajistit svým činovníkům potřebné vzdělání. Dobré vedení se ovšem nespokojí jen s povinnými kvalifikacemi, snaží se nabízet průběžně i další vzdělávání, které rozvíjí osobnost, prohlubuje znalosti, motivuje k další činnosti... Nabízíme nejen přehled dostupného vzdělání pro činovníky, ale i pomoc těm, kteří chtějí sami pořádat v rámci střediska vzdělávací akci.

Vzdělávání spolupracovníků

Navigace:

  Nahlásit chybu