....

Chyba na stránce: Dotace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt?autologin=1"

Dotace

Nejvýznamnějším poskytovatelem dotací pro Junák je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Peníze jsou jednotlivým organizačním jednotkám poskytovány buď automaticky (provozní dotace) nebo na základě žádosti/projektu (neorganizovaná mládež, dotace na stavby, atd.)

Dotace MŠMT

  Nahlásit chybu