( Aktuální )
Platné 19. 11. 2021 – Neomezeno, Účinné od 1. 1. 2022

Řád Rozhodčí a smírčí rady

Účelem tohoto řádu je v návaznosti na Stanovy upravit organizaci Rozhodčí a smírčí rady (RSRJ) a řízení před ní. RSRJ projednává a rozhoduje jako rozhodčí komise spolku veškeré spory, které zákon svěřuje nebo dovoluje svěřit rozhodčí komisi spolku. RSRJ projednává a rozhoduje i další případy, ve kterých je jí působnost (pravomoc) rozhodovat svěřena Stanovami nebo řádem, zejména pak a) spory mezi orgány Junáka - českého skauta a jinými útvary podle vnitřního práva, které nemají právní osobnost, b) návrhy na zrušení vadného řídícího aktu a c) výklad Stanov či usnesení Valného sněmu.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.