( Neaktuální )
Platné 9. 3. 2002 – 31. 12. 2021, Účinné od 9. 3. 2002

Řád rozhodčí a smírčí rady Junáka

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Rozhodčí a smírčí rada Junáka (dále jen RSRJ) řeší závažné spory uvnitř organizace, kontroluje zda orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s právním řádem ČR, stanovami a závaznými rozhodnutí orgánů WOSM, WAGGGS, ISGF a dalšími mezinárodními závazky Junáka, Stanovami Junáka, jeho vnitřními předpisy a rozhodnutími, rozhoduje v době mezi Valnými sněmy Junáka o výkladu Stanov Junáka a usnesení Valného sněmu Junáka, přezkoumává každé rozhodnutí o vyloučení dospělého člena Junáka.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.