( Aktuální )
Zveřejněno 23. 1. 2024
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Jak stanovit výši příspěvku

Výši příspěvku rozhodne Tvá oddílová rada tak, aby zohlednila místní podmínky, finanční potřeby oddílu i dlouhodobé plány na rozvoj místního skautingu (oprava klubovny, nákup lodí, atp.). Doporučené rozmezí příspěvku je 300 – 1200 Kč a musí být zdokumentované v zápisu. Výše příspěvků může být různá pro různé kategorie členů, např. podle věkových kategorií, výděleční x ostatní, sourozenci, atp., ale neděláme výjimky pro jednotlivce!

Členský příspěvek vybíraný od členů zahrnuje i příspěvky pro vyšší organizační jednotky. Pro ústředí byl v tomto případě stanoven na 305 Kč (a tato částka nereflektuje současný stav výše členského příspěvku).

ústředíkrajokresstřediskooddíl – provozoddíl – akcecelkem
Berušky30540206010012001715 Kč
Mravenci30540206080495 Kč
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.