Koronavirová pravidla pro skautskou činnost od 30. září 2021

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Změna platná od 30. 9. ve zkratce

Neměnné kolektivy bez ohledu na počet osob a věk (družina, oddíl, klub OS) se mohou scházet bez prokázání bezinfekčnosti, a to uvnitř i venku. V souvislosti s výše uvedeným skončila výjimka, která prodlužovala platnost antigenního testu pro pravidelné volnočasové a spolkové aktivity na 7 dní.

(Pouze pro zájemce: Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení maloobchodního prodeje zboží  – články I/11c I/13bii)

Základní pravidla

 • Střediska musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
 • Neměnné kolektivy bez ohledu na počet osobě a věku (družina, oddíl, klub OS) se mohou scházet bez prokázání bezinfekčnosti, a to uvnitř i venku.
 • V ostatních případech dál platí, že bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
 • Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. 
 • Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob (nejedná-li se o neměnný kolektiv) doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.

Způsoby prokázání bezinfekčnosti 

(netýká se oddílů, platí pro kolektivy, které nejsou neměnné)

Každá osoba účastnící se setkání více než 20 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji bezinfekčnost. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
 2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
 3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
 4. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami 
 5. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny 
 6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72  hodinami nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (možný vzor čestného prohlášení )
 7. absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem 

Pozn.: Ve veřejných testovacích místech jsou i nadále testy zdarma pro všechny osoby (tedy nejen pro mladší 18 let a osoby, a některé vybrané skupiny, ale zdarma zatím pro všechny). Stále platí doporučení Výkonné rady, pokud se můžete nechat očkovat, nechte se očkovat.

Ochrana dýchacích cest (odstavec aktualizován 31. srpna)

 • povinnost ochrany dýchacích cest se venku ani uvnitř nevztahuje na nikoho z účastníků na akcích pro osoby mladší 18 let, pobytové (např. výpravy) i nepobytové (např. schůzky), nekoná-li se v daném místě současně i jiná akce.
 • povinnost ochrany dýchacích cest se dále nevztahuje na nikoho během pohybové aktivity, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
 • povinnost ochrany dýchacích cest se dále nevztahuje na venkovní akce pro dospělé do 30 osob, bez ohledu na rozestupy, ani na venkovní akce pro dospělé větší 30 osob při rozestupech minimálně 1,5 metru
 • naopak povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pokaždé, jsou-li na akci pro dospělé ve vnitřním prostoru 2 a více osoby s rozestupy menšími než 1,5 metru, s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji (Pouze pro zájemce: Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb  a k ochraně dýchacích cest ).

Vzdělávací akce

Pro ochranu dýchacích cest na vzdělávacích akcích platí samostatná podrobnější  pravidla .

Doporučení Výkonné rady

Výkonná rada doporučuje upřednostňovat aktivity venku před aktivitami uvnitř, pro jakkoli velké skupiny, ale i pořádání aktivit uvnitř pokládá za přiměřeně bezpečné. Přejeme všem dobrý a klidný rozjezd nového skautského roku, soustředění na běžnou oddílovou činnost a tam, kde je to možné, i na přizvání nováčků. I pro vzdělávací akce je za uvedených pravidel provoz dobře možný. Pevně věříme, že nás již nečekají tak zásadní omezení jako v uplynulém roce a půl, a budeme se nadále snažit srozumitelně popisovat podmínky pro činnost a přinášet podporu. Děkujeme všem dobrovolníkům, vedoucím i vzdělavatelům za skautskou službu v náročných dobách.

Petr Vaněk – Permi | koronavirus@skaut.cz
místostarosta a koordinátor koronavirových aktivit

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.