Koronavirová pravidla pro běžnou skautskou činnost

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze

Poznámka: Dne 9. února vydala Vláda ČR nová opatření. Níže uvedená Skautská koronavirová pravidla jim zatím nejsou přizpůsobená, pracujeme na tom. Doporučujeme řídit se v mezičase obecnými opatřeními dle informací z médií (např. Aktuálně.cz ).

Základní pravidla

 • Střediska musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
 • Neměnné kolektivy bez ohledu na počet osob a věk (družina, oddíl, klub OS) se mohou scházet bez prokázání bezinfekčnosti, a to uvnitř i venku.
 • U nestálých kolektivů platí, že bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
 • Je možné pořádat akce nejvýše do počtu 100 osob.
 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí nadále být bez příznaků onemocnění COVID-19. 
 • Každá osoba, s výjimkou dětí do 12 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob (nejedná-li se o neměnný kolektiv) doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.

Způsoby prokázání bezinfekčnosti 

Každá osoba účastnící se setkání více než 20 osob musí, s výjimkou dětí do 12 let, doložit svoji bezinfekčnost. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Tato podmínka se nevztahuje na pravidelně probíhající aktivity v neměnném kolektivu, tedy například na družinové a oddílové schůzky a výpravy. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
 2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
 3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami - tato možnost se vztahuje pouze na osoby ve věku do 18 let, osoby se započatým a zatím nedokončeným procesem očkování a osoby s prokazatelnou kontraindikací proti očkování

Pro povinné prokázání bezinfekčnosti tedy nově nejsou použitelné antigenní testy ani samotesty, pro dospělé nedostačují běžně ani PCR testy. Dospělá osoba bez očkování nebo prodělané nákazy se nově nemůže zúčastnit akce, na které je nutnost prokazovat bezinfekčnost. 

Pozn.: Dostupnost PCR testů zdarma je nyní následující: 5 testů měsíčně zdarma pro osoby očkované, pro osoby 12 až 18 let, pro osoby se započatým a nedokončeným procesem očkování a pro osoby, kterým zdravotní stav očkování neumožňuje.

Ochrana dýchacích cest

 • povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách, jsou-li na akci ve vnitřním prostoru 2 a více osoby s rozestupy menšími než 1,5 metru *
 • povinnost ochrany dýchacích cest platí na venkovních akcích od 30 osob výše při rozestupech menších než 1,5 metru
 • výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest se ve všech situacích vztahuje na děti před zahájením povinné školní docházky
 • výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest se vztahuje na osoby během pohybové aktivity, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • výjimka z povinnosti ochrany dýchacích cest ve vnitřních i vnějších prostorách se vztahuje na účastníky pobytových akcích pro osoby mladší 18 let, nekoná-li se v daném místě současně i jiná akce (platí pro výpravy bez ohledu na jejich délku)

Vzdělávací akce

Pro konání vzdělávacích akcí platí tato pravidla, speciální pravidla pro vzdělávací akce v tuto chvíli nejsou (není pro ně důvod, podmínky jsou stejné). Navíc doporučujeme u vzdělávacích akcí zvažovat přesun online, je-li to proveditelné (zvažovat tím více, čím je akce větší a čím více cestování znamená). Zároveň je třeba počítat s tím, že vzdělávací akce (pokud jsou nad 20 osob a pokud nejsou ve stálém kolektivu - a tuto definici naplňuje naprostá většina vzdělávacích akcí) se od 22. listopadu nemohou fakticky účastnit dospělé osoby bez očkování nebo prodělané nákazy, protože se z povahy akce jedné o akci s povinným prokazováním bezinfekčnosti (podmínky viz výše). 

Doporučení Výkonné rady

Doporučujeme upřednostňovat aktivity venku před aktivitami uvnitř (jde to i za tmy a v zimě, i když třeba ne na celou schůzku a možná s jinými aktivitami než obvykle), soustředit se především na družinové a oddílové aktivity, upřednostňovat menší akce a u vzdělávacích akcí zvažovat přesun online, je-li to proveditelné (zvažovat tím více, čím je akce větší a čím více cestování znamená). Podobně doporučujeme postupovat i u porad týmů nebo setkání rad jednotek.

Podle rozhodnutí vedení oddílu, střediska nebo akce doporučujeme případně zvažovat proveditelné zpřísnění pravidel - třeba vyžadovat testy před víkendovou akcí, i když je „jen“ pro oddíl (tedy stálou skupinu) nebo používat ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorách i na výpravách. Zkrátka hledat cesty, kterými snížíme riziko přenosu nákazy, aniž bychom zároveň potkávací činnost přerušovali.

Nově prosíme zvažte, jestli místo víkendové výpravy s přespáváním neuspořádat raději jednodenní výpravu pouze na čerstvém vzduchu. Bezpečnější je to jistě, vřele to doporučujeme.

Nadále platí Doporučení, jak postupovat při výskytu covid-19 v oddíle nebo jeho okolí, která najdete na skaut.cz/​koronavirus.

Stále platí doporučení Výkonné rady, pokud se můžete nechat očkovat, nechte se očkovat.

Díky všem, kdo opět a nadále dáváte energii do toho, aby se skautští kluci a holky mohli potkávat i v téhle náročné době, a děláte tím radost jim a jistě trochu i sobě. Skautingu je jim nejspíš třeba víc než jindy. Děkujeme všem dobrovolníkům, vedoucím i vzdělavatelům za skautskou službu v náročných dobách.

Dotazy nadále směřujte na e-mailovou adresu koronavirus@skaut.cz.

Petr Vaněk – Permi | koronavirus@skaut.cz
místostarosta a koordinátor koronavirových aktivit

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.