Koronavirová pravidla pro skautskou činnost od 1. září 2021

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
S nástupem nového skautského roku aktualizujeme koronavirová opatření pro běžnou skautskou činnost (schůzky, výpravy, vzdělávací akce). Níže uvedená pravidla vydáváme s předstihem před 1. zářím a s vědomím, že se ještě něco může změnit. O případných změnách vás budeme jako vždy informovat na www.skaut.cz/koronavirus. Pokud ale ke změnám nedojde, pak jsou toto pravidla pro rozjezd nového skautského roku. S chutí do něj!

Hlavní novinky ve zkratce

 • prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob
 • platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů

Základní pravidla

 • Střediska musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
 • Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
 • Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.

Způsoby prokázání bezinfekčnosti

Každá osoba účastnící se setkání více než 20 osob musí, s výjimkou dětí do 6 let, doložit svoji bezinfekčnost. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
 2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
 3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
 4. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále pouze 72 hodin)
 5. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše)
 6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (možný vzor čestného prohlášení )
 7. absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v dané jednotce)

Pozn.: Ve veřejných testovacích místech jsou od 1. září testy zdarma i nadále pro všechny osoby (tedy nejen pro mladší 18 let a osoby, a některé vybrané skupiny, ale zdarma zatím pro všechny). I nadále platí doporučení Výkonné rady, pokud se můžete nechat očkovat, nechte se očkovat.

Ochrana dýchacích cest (odstavec aktualizován 31. srpna)

 • povinnost ochrany dýchacích cest se venku ani uvnitř nevztahuje na nikoho z účastníků na akcích pro osoby mladší 18 let, pobytové (např. výpravy) i nepobytové (např. schůzky), nekoná-li se v daném místě současně i jiná akce.
 • povinnost ochrany dýchacích cest se dále nevztahuje na nikoho během pohybové aktivity, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
 • povinnost ochrany dýchacích cest se dále nevztahuje na venkovní akce pro dospělé do 30 osob, bez ohledu na rozestupy, ani na venkovní akce pro dospělé větší 30 osob při rozestupech minimálně 1,5 metru
 • naopak povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pokaždé, jsou-li na akci pro dospělé ve vnitřním prostoru 2 a více osoby s rozestupy menšími než 1,5 metru, s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji

(Pouze pro zájemce: Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a k ochraně dýchacích cest ).

Vzdělávací akce

Pro ochranu dýchacích cest na vzdělávacích akcích platí samostatná podrobnější pravidla ( Neaktuální ).

Doporučení Výkonné rady

Výkonná rada doporučuje upřednostňovat aktivity venku před aktivitami uvnitř, pro jakkoli velké skupiny, ale i pořádání aktivit uvnitř pokládá za přiměřeně bezpečné. Přejeme všem dobrý a klidný rozjezd nového skautského roku, soustředění na běžnou oddílovou činnost a tam, kde je to možné, i na přizvání nováčků. I pro vzdělávací akce je za uvedených pravidel provoz dobře možný.

Jsme si vědomi toho, že v nadcházejícím skautském roce může dojít k omezením. Pevně věříme, že nás již nečekají tak zásadní omezení jako v uplynulém roce a půl, a budeme se nadále snažit srozumitelně popisovat podmínky pro činnost a přinášet podporu. Děkujeme všem dobrovolníkům, vedoucím i vzdělavatelům za skautskou službu v náročných dobách.

Petr Vaněk - Permi | koronavirus@skaut.cz
místostarosta a koordinátor koronavirových aktivit

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.