Koronavirová pravidla pro skautskou činnost od 1. listopadu 2021

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Hlavní změny v nových vládních opatřeních: 
 • Délka platnosti testů se od 1. listopadu snižuje u antigenního z 72 hodin na 24 hodin a u PCR testu ze 7 dnů na 72 hodin. 
 • Výjimka pro povinnost prokázání bezinfekčnosti (pouze pro aktivity, kde je tato povinnost daná, tedy „nahodilé“ kolektivy více jak 20 osob) se zvyšuje až pro děti do 12 let (dříve do 6 let).

Základní pravidla

 • Střediska musí nadále vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
 • Neměnné kolektivy bez ohledu na počet osob a věk (družina, oddíl, klub OS) se mohou nadále scházet bez prokázání bezinfekčnosti, a to uvnitř i venku.
 • V ostatních případech nadále platí, že bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
 • Je nadále možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
 • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí nadále být bez příznaků onemocnění COVID-19. 
 • Každá osoba, s výjimkou dětí do 12 let (nově, dosud bylo do 6 let), musí pro účast na akci pro 20 a více osob (nejedná-li se o neměnný kolektiv) doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.

Způsoby prokázání bezinfekčnosti 

Každá osoba účastnící se setkání více než 20 osob musí, s výjimkou dětí do 12 let, doložit svoji bezinfekčnost. Tato podmínka se vztahuje na děti, mládež i dospělé, účastníky i vedoucí. Tato podmínka se nevztahuje na pravidelně probíhající aktivity v neměnném kolektivu, tedy například na družinové a oddílové schůzky a výpravy. Možnosti prokázání jsou následující:

 1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
 2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
 3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (změna: dosud bylo 7 dnů)
 4. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 24 hodinami (změna: dosud bylo 72 hodin)
 5. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem (nejdéle před 24 hodinami, nebo PCR testu s negativním výsledkem (nejdéle před 72 hodinami) 
 6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem (nejdéle před 24  hodinami) nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem (nejdéle před 72 hodinami) (možný vzor čestného prohlášení )
 7. absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem 

Pozn.: Ve veřejných testovacích místech jsou nadále testy zdarma na vlastní žádost pro osoby mladší 18 let a některé další vybrané skupiny.

Ochrana dýchacích cest (beze změn oproti předchozí verzi pravidel)

 • povinnost ochrany dýchacích cest se venku ani uvnitř nevztahuje na nikoho z účastníků na akcích pro osoby mladší 18 let, pobytové (např. výpravy) i nepobytové (např. schůzky), nekoná-li se v daném místě současně i jiná akce.
 • povinnost ochrany dýchacích cest se dále nevztahuje na nikoho během pohybové aktivity, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji.
 • povinnost ochrany dýchacích cest se dále nevztahuje na venkovní akce pro dospělé do 30 osob, bez ohledu na rozestupy, ani na venkovní akce pro dospělé větší 30 osob při rozestupech minimálně 1,5 metru
 • naopak povinnost ochrany dýchacích cest platí ve vnitřních prostorách pokaždé, jsou-li na akci pro dospělé ve vnitřním prostoru 2 a více osoby s rozestupy menšími než 1,5 metru, s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji

Vzdělávací akce

Pro ochranu dýchacích cest na vzdělávacích akcích platí samostatná podrobnější   pravidla .

Doporučení Výkonné rady

Výkonná rada doporučuje upřednostňovat aktivity venku před aktivitami uvnitř, pro jakkoli velké skupiny. Stále platí doporučení Výkonné rady, pokud se můžete nechat očkovat, nechte se očkovat.

Děkujeme všem dobrovolníkům, vedoucím i vzdělavatelům za skautskou službu v náročných dobách.

Petr Vaněk – Permi | koronavirus@skaut.cz
místostarosta a koordinátor koronavirových aktivit

--------------

Pouze pro zájemce: Výše uvedené podmínky vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení maloobchodu a služeb (s účinností od 1. listopadu) a k ochraně dýchacích cest (s účinností od 25. října).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.