( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Filip Hlavinka (Mukóki)
VRJ – zpravodaj pro vzdělávání
filip.hlavinka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Usnesení k oblasti vzdělávání

Na původní (zrušený) Valný sněm 2020 sněm Jihomoravského kraje poslal návrh usnesení zabývající se nedostatečnými kapacitami vzdělávání. Přestože tento návrh nemohl být zatím projednán, tak se ústřední orgány ve spolupráci s organizačními jednotkami a vzdělavateli problematikou zabývají a jako významný a naléhavý problém problematiku řeší.

Na mimořádný Valný sněm je původní návrh usnesení předložen a na této stránce naleznete nejen zdůvodnění, ale i vyjádření ústředních orgánů s aktualizovanými informacemi a odkazy na materiály a posuny v této oblasti za poslední dobu.

Informace a odkazy k tématu

Návrh usnesení a vyjádření

Krajský sněm se ztotožňuje s návrhem předloženým sněmem okresu Břeclav, který zastává názor, že Junák disponuje omezenou kapacitou míst na vzdělávacích akcí. Krajský sněm tímto usnesením vyjadřuje znepokojení ve věci neutěšené situace týkající se nedostatečné kapacity vzdělávacích akcí a vyzývá zmíněné ústřední orgány, aby se tímto problémem zaobíraly, mj. zintenzivněním podpory vzniku nových kurzů.

Náčelnictvo vnímá oblast vzdělávání jako jednu z hlavních priorit a v rámci Strategie 2022 se vzdělávání věnovalo několik strategických témat. Na základě dostupných informací o naplněnosti kurzů a dat z registrace, které ukazují na současný nedostatek především čekatelského, ale i budoucího vůdcovského vzdělávání, se už delší dobu snažíme hledat další možnosti jak podpořit vznik nových vzdělávacích akcí a navýšení kapacity současných. Konkrétní kroky viz vyjádření Výkonné rady.

Náčelnictvo si stanovilo podporu navyšování kapacit vzdělávání jako jednu ze svých priorit na toto funkční období.

V oblasti kapacit vzdělávání se od doby přijetí tohoto návrhu mnohé událo a i předseda předkládajícího kraje (JMK) se vyjádřil ve stejném smyslu.

Výkonná rada vnímá otázku kapacit skautského vzdělávání jako významný a naléhavý problém a jako takovým se jím zabývá a nadále bude zabývat. Doposud podniknuté a naplánované kroky:

 • Datová analýza k situaci. Provedena opakovaně za roky 2020 a 2021
 • Výzva vzdělavatelům k navyšování kapacit kurzů.
 • Diskuse se vzdělavateli o navýšení kapacit.
 • Opakované navýšení dotací na vzdělávání.
 • Čekatelská akademie pro 100 až 150 účastníků. Z důvodu covidových omezení byla realizace odložena, aktuálně zvažujeme realizaci na podzim 2022.
 • Uspořádání vůdcovských zkoušek bez kurzu pro zkušenější uchazeče.
 • Podpora větší dostupnosti OČK v podobě pravidelného semináře pro účastníky o OČK. Koná se od roku 2021 každoročně v únoru.
 • Nabídka skautským krajům na spolupráci s odborem pro vzdělávání při podpoře vzniku lokálních kurzů.
 • Existuje možnost skládat ČZ a VZ současně (u starších a zkušenějších uchazečů).
 • Byla zřízena nová pracovní pozice v Kanceláři ústředí (na částečný úvazek) - koordinátorka vzdělávacích týmů, která má aktivně podporovat vznik nových kurzů
 • Nově vznikajícím kurzům (a vlastně všem čekatelským kurzům) je umožněno postupovat podle pilotní verze revidovaného obsahu čekatelského vzdělávání
 • Připravujeme další podporu pro vznik nových vůdcovských kurzů - možnost zajistit externě obory organizace, hospodaření a právo tak, aby je nemusel rovnou pokrývat tým nově vznikajícího kurzu
 • Předpokládáme, že v rámci přípravy nové dlouhodobé strategie bude nezbytné zvážit výhledy a případné výrazné změny v celém systému skautského vzdělávání.

Abychom zajistili potřebné vzdělávací kapacity, připravujeme výše uvedené mimořádné kroky např. v podobě čekatelské akademie nebo otevření dalších vůdcovských zkoušek skládaných bez přípravného kurzu (tedy pro zkušenější uchazeče). Počítáme s tím, že se na uvedených projektech budou podílet zkušení vzdělavatelé, aby byla zajištěna kvalita nabízeného vzdělávání. Zároveň vnímáme nezastupitelnou roli krajů a okresů v pořádání vzdělávacích kurzů a v dlouhodobém řešení nabídky vzdělávacích kurzů.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.