( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2022
Petr Vaněk (Permi)
VRJ – místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti
petr.vanek@skaut.cz
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Usnesení ke krojům

Delegátkám a delegátům mimořádného Valného sněmu 2020 jsou předkládány i níže uvedené dva návrhy usnesení krajských sněmů, které byly původně přijaty před zrušeným VSJ 2020. K oběma usnesením jsou připojena nejen zdůvodnění předkladatelů, ale i vyjádření ústředních orgánů.

Podrobnosti k návrhům usnesení Zlínského kraje k alternativním střihům krojových košilí a také Pardubického kraje k požadavku na jednotnost skautského kroje ve vztahu k různým příležitostem jsou uvedeny níže na této stránce.

Informace a odkazy k tématu

Návrh usnesení a vyjádření (1. téma: "střihy krojových košil")

Pojďme trochu s dobou, nikdo z nás nevypadá stejně, můžeme nosit jakékoliv šátky, tak proč bychom nemohli nosit skautské košile, které nám padnou. Správný střih je základ, a jelikož existují střihy jak pro hubené, tak i pro plnoštíhlé, tak proč by se nemohla přizpůsobit výroba kroje nám, proč se máme my přizpůsobovat jí?

Na základě zadání Výkonné rady JUNshop připravil “prototyp” košile Slim Fit , kterou již nabízí v běžném prodeji a postupně dolaďuje.

Návrh usnesení a vyjádření (2. téma: "krojová jednotnost")

Okresní sněm považuje za důležité, aby byla nastavena jednotnost vzhledu celého kroje (nejen košile a šátku) pro jednotlivé výchovné kategorie, případně skupiny výchovných kategorií, s rozdělením na suchozemské a vodní skauty, napříč celou organizací. Zvláštní důraz v tomto směru klademe na slavnostní příležitosti, při kterých je kroj nošen na veřejnosti a měl by důstojně reprezentovat celé skautské hnutí. Neméně důležitým argumentem jednotnosti kroje je jednoznačná identifikace v rámci různých dětských organizací. Zároveň je třeba si uvědomit také prapůvod vzniku skautského kroje, který sloužil mimo jiné ke stírání sociálních rozdílů mezi jeho jednotlivými nositeli. Myslíme si, že zvláště v dnešní době je tato otázka opět velmi aktuální a potřebná v utváření dobrých vztahů ve skautských družinách a oddílech. Níže uvádíme několik drobných příkladů, které rozhodně k jednotnosti skautského kroje nepatří a ze skautů často dělají spíše směšné figurky pohybující se na veřejnosti:

  1. V současné době není jasně stanoven vzhled kalhot/​kraťasů/sukně. Což vede k neuvěřitelné a často velmi nevkusné pestrosti, která z našeho pohledu, ale i z pohledu jakéhokoliv člověka s alespoň nepatrným estetickým cítěním, není žádoucí. Kalhoty, sukně, kraťasy jsou sice doporučeny v jednobarevné tmavé barvě, ale tato formulace je velmi nešťastně sepsána. Nemělo by jít jen o doporučení a měla by být stanovena přímo konkrétní jedna nebo dvě barvy, např. hnědá a zelená. V současné době již nenastává situace, která byla běžná v devadesátých letech, kdy měla jedna konkrétní barva více odstínů než duha. Navrhujeme vypustit slovo doporučení a nahradit ho jednoznačným pojmem, který by vedl k jednotnosti skautského kroje.
  2. Současný krojový řád (článek 5) a Příloha č. 1 krojového řádu (popis základní košile) si navzájem protiřečí. Základní košile je takového střihu, že rozhodně není v souladu s vkusem a etiketou nosit ji ven z kalhot. Základní košile současného střihu patří jedině do kalhot. Povolení obou variant opět vede k nejednotnosti. Odpovědnost, která je v tomto směru „hozena“ na vedoucího každé konkrétní konané akce, je nekorektní a od tvůrců takovéhoto rozhodnutí se jedná o zbavení se vlastní odpovědnosti, což není v souladu se skautskou výchovou. Stejně tak jako v předchozím případě doporučujeme sjednotit nošení skautské košile a zbavit odpovědnosti ty, kteří s tím mnohdy bojují na úrovni oddílů, středisek i VOJ.
  3. U šátku je nežádoucí pestrost ještě horší. Když už bylo potřeba šátky měnit, mělo být stanoveno používat pouze novou šátkovou řadu a nikoliv dovolovat používat současné, případně i zcela vlastní. Jak chceme určovat v jednotlivém středisku či oddíle barevnou kombinaci šátků? Direktivně? Hlasováním? Budeme se snažit mít hezčí šátky než oddíl ze sousedství? Pomyslel vůbec někdo na tuto stránku lidské povahy, která vede k nezdravé soutěživosti až závisti? Myslíme si, že nám skautům se vyhne? A kdo s ní bude nakonec nejvíce bojovat? Samozřejmě jednotliví vůdci oddílů. Tímto bodem byla překročena i ta poslední hranice, která v rámci krojového řádu dělala skauta skautem. A argument, že každé dítě, které má na krku nějaký šátek, je vlastně skaut, nám v budoucnu v očích veřejnosti velice ublíží.

Touto problematikou se Náčelnictvo za posledních deset let zabývalo opakovaně, po diskuzích na půdě Náčelnictva i po diskusích v hnutí jsme došli k názoru, že hlavní součástí kroje bude jen košile/​tričko a šátek.

Přikláníme se k vyjádření Výkonné rady a uvítáme další zapojení do diskuse ze strany Pardubického kraje na půdě Náčelnictva.

Výkonná rada s předloženým usnesením nesouhlasí.

Na rozdíl od kolébky skautingu v anglosaském světě, kde se zachovala tradice školních uniforem, je u nás nařizovaná uniformita vnímaná spíše negativně. Během 30 let svobodného skautování se organizace a její vnitřní kultura rozvinula a změnila. Absorbovala jak historické impulsy, tak změny ve společnosti.

Proti zavedení plné uniformity vystupují i další, praktické důvody - ekonomická náročnost a to jak pro organizaci, tak zvláště pro rodiče skautů a skautek. Výrazně by vzrostlo ekonomické zatížení rodičů dětí z rodin s více sourozenci, nebo dětí do sociálně slabších rodin. Zamezilo by jim to zažívat dobrodružství skautingu společně v oddílech. Navíc myšlenka použití skautského kroje k stírání sociálních rozdílů by znamenala, že téměř všechna skautská činnost by musela probíhat jen v kroji, což se ale zcela míjí s realitou dnešních oddílů. Navíc dnes nic nebrání tomu, aby se tam, kde k tomu tradice a zvyklosti vedou, oddíly v rámci střediska dohodly na plné ústroji tak, jak navrhuje usnesení. Plošné zavedení povinnosti plné ústroje by bylo prakticky nevymahatelné.

Zdůvodnění usnesení hovoří také o „přehození“ odpovědnosti na vedoucí akcí. Věříme, že dnešní skautští vedoucí preferují možnost volby před přísným nastavením stejných pravidel pro všechny bez rozdílu. Schopnost se rozhodovat a být odpovědný je dle Výkonné rady plně v souladu s cíli skautské výchovy a posláním Junáka – českého skauta.

Pro slavnostní a významné příležitosti, např. čestné stráže, Výkonná rada zpracovala metodiku Doporučení pro skautské čestné stráže a uvítá, pokud se jednotky touto metodikou nechají vést.

Dnešní organizace je pestrá, oddíly mají různé tradice, nucené sjednocení předpisem by bylo vnímáno nemístný nátlak a omezení. Cílem je dnes to, aby kroj sjednocoval, identifikoval se skautingem a aby děti a mladí lidé nosili rádi a byli na něj hrdí.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.