( Aktuální )
Zveřejněno 21. 4. 2022
Vojtěch Olbrecht (Fišer)
VRJ – zahraniční zpravodaj
vojtech.olbrecht@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Téma mVSJ: Usnesení ke světovému jamboree v ČR

V rámci předsněmové diskuze k původnímu Valnému sněmu 2020 byla z iniciativy projektu Svojsíkův sen přednesena myšlenka případného pořádání Světového skautského jamboree v Česku v roce 2031. Téma vyvolalo napříč organizací diskuzi a ústřední orgány i několik krajů k tématu předložilo pro VSJ návrhy usnesení.

Ústřední orgány i několik krajských sněmů předloženými návrhy usnesení vyjadřují svůj nesouhlas se záměrem pořádat WSJ v Česku.

Návrhy usnesení a vyjádření

Náčelnictvo předkládá toto usnesení jako reakci na iniciativu Svojsíkův sen. Náčelnictvo nesouhlasí s možným pořádáním Světového skautského jamboree v Česku. Pořádání jamboree není v souladu s žádnými dlouhodobými cíli naší organizace, nejsou žádné objektivní důvody pro realizaci takto náročného setkání. Náčelnictvo vnímá případné přípravy a realizaci světového jamboree jako aktivity ohrožující rozvoj Junáka – českého skauta. Usnesení předkládáme záměrně bez odkazu na konkrétní rok. Změní‐li se podmínky, může některý z následných Valných sněmů pořádání světového jamboree podpořit.

Výkonná rada sdílí názor valné většiny sněmů, které k tématu zaslaly svá vyjádření. Záměr pořádat Světové skautské jamboree v Česku pokládá za ohrožení pro zdravý rozvoj skautingu u nás. Pořádat akci takového rozsahu by mohlo dávat smysl, pokud bychom chtěli vzbudit zájem veřejnosti o skauting v době teoretického setrvalého poklesu členské základny a teoretického špatného nebo slabého jména skautingu ve společnosti. V takové situaci ale nejsme. Junák – český skaut je jednou z nejvýrazněji rostoucích národních skautských organizací v Evropě, skauting má dobré jméno a dětem by jej doporučilo 7 z 10 českých rodičů (Ipsos, 2019). Energii celého hnutí potřebujeme soustředit na kvalitu výchovné práce v oddílech, navyšování počtu skautských vedoucích a navyšování kapacity kluboven, abychom mohli dalším holkám a klukům nabídnout vyrůst v dobrých skautských oddílech. Pořádání světového jamboree by bylo s tímto soustředěním na poslání skautingu v přímé konkurenci a spotřebovalo by v bezprecedentní míře lidské i finanční zdroje. Záporné stanovisko Výkonné rady se nevztahuje pouze k roku 2031 (který je ostatně vzhledem k Světovému skautskému jamboree 2027 v Polsku nereálný), ale k dohledné budoucnosti obecně.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.