( Aktuální )
Zveřejněno 19. 4. 2024
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Jaroslav Petřík (Australan)
KÚJ – koordinátor výchovných zpravodajů
jaroslav.petrik@skaut.cz

Jak najít zpravodaje

Organizační řád doporučuje střediskům i VOJ mít zpravodaje pro zajištění různých specifických agend. Pro střediska řád doporučuje tyto zpravodaje:

Vedoucí střediska může se souhlasem střediskové rady jmenovat i jakéhokoliv jiného zpravodaje, ať už je, či není definován Organizačním řádem, např. zpravodaj pro vzdělávání, pro oldskauty, pro komunitu, zahraniční, mediální, organizační zpravodaj aj., podle potřeb střediska a zájmů jeho členů.

Funkci zpravodaje by měl vykonávat člověk, kterého daná problematika zajímá, kdo v ní vidí příležitost pro své uplatnění a rozvoj a kdo na podporu střediska v této oblasti má čas a energii.

Kde a jak takové lidi hledat?

S každou změnou ve vedení oddílu se otevírá příležitost posílit střediskové vedení. Odcházející vedoucí oddílu většinou dobře známe a můžeme jim nabídnout roli, ve které využijí své silné stránky. Šikovní metodici a úspěšní vedoucí oddílů se uplatní například jako výchovní zpravodajové, končící vedoucí roverského kmene pak jako zpravodaj pro rovery, ale někoho může lákat třeba podpora vzdělávání nebo činnost mediálního zpravodaje. 

Končící vedoucí střediska a jeho zástupce mají zase spoustu jiných zkušeností, znají lidi ve středisku i kolem něj, vyznají se v hospodaření i směrnicích střediska. Až si trochu odpočinou, možná se budou rádi realizovat jako zpravodaj pro personalistiku, organizační nebo hospodářský zpravodaj.

Pokud v nejbližší době nikdo oddíl či středisko předávat nebude, projděte si seznam dřívějších vedoucích a zamyslete se nad jejich kvalitami.

Některé oddíly mají velmi robustní týmy vedoucích. Někdy ani nejsou všichni pro běžnou oddílovou činnost tolik potřeba. Zapátrejte v týmech vašich nejsilnějších oddílů a poptejte se, zda by někoho z vedoucích nelákalo realizovat se jako zpravodaj - výchovný, mediální, pro personalistiku nebo jiný, podle toho, s čím by potřebovala středisková rada pomoci a na co se konkrétní lidé osobnostně a svými zkušenostmi hodí.

Možná máte ve svém okruhu dřívější členy střediska, kteří v minulosti aktivně skautovali, třeba i vedli oddíl, ale pak je rodinné či pracovní povinnosti od skautské činnosti odvedly. Možná se jim změnila životní situace, možná mají chuť se zase zapojit, ale třeba neví, jak na to. Možná by neměli dost času na vedení oddílu nebo střediska, ale podpořit středisko jako zpravodaj pro nějakou oblast je nenapadlo a přitom by je to bavilo a měli na to čas. Uspořádejte setkání bývalých členů střediska, všechny obešlete, zavolejte jim, navštivte je. Uvidíte, kdo se vám vyloupne.

Třetinu členů organizace tvoří dospělí. Ne všichni jsou ale zapojeni do vedení oddílů a středisek. Někteří se realizují v klubech dospělých nebo v klubech rodinného skautingu, jiní jen platí registrační poplatky, ale jinak nejsou skautsky činní. Nabízíte svým dospělým členům pravidelně možnosti zapojení do střediskové činnosti? Možná jsou mezi nimi odborníci na personalistiku, výchovu, vzdělání, PR, finance … a mohli by se realizovat a při tom pomoci středisku v roli zpravodaje. Zkuste je opakovaně oslovit.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.