( Aktuální )
Zveřejněno 23. 10. 2023
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz

Stal jsem se zpravodajem pro personalistiku na středisku. Jak začít?

Pozn.: v této roli očekáváme muže i ženy.

Čím začít?

Pokud nemáš ve skautISu novou funkci uvedenou, požádej střediskového vedoucího, ať ti ji přidělí. Zvažujeme posílání pravidelných newsletterů registrovaným zpravodajům - shrnutí novinek v péči o dobrovolníky a dospělé.

 • Pročti si Popis činnosti zpravodaje pro personalistikuPříručku pro vedoucí středisek  - zejména pátou kapitolu (příručka se bude revidovat).
 • Setkej se s bývalým zpravodajem pro personalistiku. O dobrovolníky a dospělé zpravidla pečuje částečně také výchovný zpravodaj, kterého můžete na schůzku přizvat. Zjisti od nich, co a jak dosud dělali, jaké měli plány.
 • Spoj se s výchovnými zpravodaji a zpravodaji pro personalistiku ve svém okolí. Pokud žádné neznáš, zeptej se na okrese či na kraji.

 • Objasni, co je posláním těchto zpravodajů, jak budeš spolupracovat s vůdci oddílů a se střediskovou radu, představ radě, na čem bys rád postupně pracoval.
 • Pro všechny spolupracovníky je důležité vědět, s čím se na tebe můžou obracet a co od tebe můžou očekávat. 

 • Navaž osobní vztah s vůdci oddílů, zjisti jejich potřeby a očekávání. 
 • Ve spolupráci s vedoucím střediska stanov cíle v oblasti personalistiky pro středisko na první rok (příp. jiné časové období dle potřeb a praxe střediska). 
 • Dohodnuté cíle je vhodné zapracovat do tvé dobrovolnické dohody. Pokud s dobrovolnickými dohodami na středisku nepracujete, navrhni jejich zavedení (zpřehledňují role a závazky v týmu, zajišťují realistická vzájemná očekávání). Na péči o dobrovolníky se obvykle podílí také právě vedoucí střediska, proto je dobré si v rámci dohody také vyjasnit rozdělení práce - co je čí zodpovědnost (např. dohody se členy střediska domlouvá vedoucí, zatímco zpravodaj vedoucího může v dohodách metodiicky podpořit a pomoct vedoucím oddílů připravovat dohody s jejich spolupracovníky.)

 • Pravidelně se setkávej s vůdci oddílů, diskutuj jejich potřeby a podporuj je při řešení otázek v oblasti péče o tým.
 • Účastni se střediskových akcí, abys byl se členy střediskové rady stále v kontaktu, i mimo střediskové rady.
 • Na střediskových radách posouvej vybraná témata, propojuj oddíly a veď je ke sdílení dobré praxe (např. jak si rozdělují úkoly, jak pracují s širší komunitou kolem oddílů, jak se jim daří nástupnictví apod.).
 • Členům střediskové rady a dorůstajícím činovníkům nabízej příležitosti pro vzdělávání  (nekvalifikační i kvalifikační kurzy, vlastní semináře, krajská setkání, celostátní akce typu Elixír, Poradní skála apod.). Seznam se s nabídkou Vzdělávání na klíč .
 • Pravidelně s vedením střediska a oddílů reflektuj postup v naplňování cílů, které jste si stanovili.

Role zpravodaje pro personalistiku je spíš vytrvalostní běh než sprint. Nechceš to na začátku přepálit a hned se vyšťavit.

 • Nesnaž se dělat všechno najednou. Stanov si priority a začni postupně. Lepší je méně a důkladně než více a povrchně.
 • Najdi společnou řeč s vedením. Podpora vedení střediska je pro tvou roli klíčová. Jít dobrým příkladem ve středisku je dobrý základ pro přenášení dobré praxe do oddílů (např. motivace k dalšímu rozvoji činovníků, stmelování týmu, hledání nástupců apod.)
 • Hledej spolupracovníky. Zvláště pokud jste velké středisko, není v tvých silách pomáhat každému jednotlivě. Využij proto možností mentoringu, koučování či supervize. Požádej o pomoc šikovné vedoucí, propojuj zkušené se začínajícími. Se složitějšími případy se obracej na lide@skaut.cz  .
 • Nesnaž se naplňovat pouze své vlastní plány a vize. Tvé aktivity musí vycházet z potřeb celého tvého skautského společenství.
 • Řekni si o podporu vedoucímu střediska, budeš-li to potřebovat. Může se stát, že se jedna priorita rozroste na mnoho dílčích kousků a nebudeš to zvládat. Proto pravidelně s vedoucím probírejte, jak se plány daří. Není špatně něco pozastavit.

 • Můžeš k tomu využít Hodnocení kvality v rámci komplexního hodnocení střediska.
 • Spolu s vedoucím střediska vyhodnoťte naplnění ročních cílů a promluvte si o dalších cílech reflektujících poptávku střediskové rady včetně vedoucích oddílů.
 • Aktualizujte společnou dohodu, promysli si, jak to vidíš dál, na co se cítíš. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebuješ pauzu, skončit, dělat něco jiného, řekni to.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.