( Aktuální )
Zveřejněno 29. 2. 2024
Alex Bernardová (Šuměnka)
KÚJ – agenda klimatické změny
alex.bernardova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Pro vzdělavatele a pořadatele akcí

Při pořádání kurzů a akcí se naskýtá mnoho příležitostí, jak téma reflektovat programem nebo konkrétními činy a dát příklad skautům a skautkám, aby se inspirovali pro činnost v jejich domovských jednotkách. Nebojte se toho a vězte, že se toho nejvíce naučí žitou praxí, tedy prostým uvědoměním, “že to tak někde funguje, že si to zkusili, tak proč by to nešlo u nich?”

O čem lze přemýšlet

Ať už jsou to akce pro jakoukoliv věkovou skupinu a jakkoliv dlouhé, měly by odrážet skautské hodnoty a ideu, jak má skautský program vypadat. Stačí se podívat na pár orientačních bodů, jako je poslání, skautský zákon a kompetence skautské výchovy, a je nám jasné, že je téma dopadů klimatické změny jejich součástí. 

Skautský výchovný program má směřovat k všestranné výchově jedince připraveného na svět, ve kterém žije a přebírá aktivní roli v jeho spoluvytváření. 

Pár bodů skautského zákona nám také pomyslně zvedá prst, že se k tématu máme vztahovat. Nikoho nepřekvapí šestý bod: Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. Ale také ve čtvrtém bodě skautského zákona skauti a skautky říkají, že jsou přáteli všech lidí dobré vůle a jsou si vzájemně sestry a bratry. Jako skauti a skautky tedy slibujeme, že budeme vystupovat jako aktivní občané jak ve své komunitě, tak ve světě – o své bratry, sestry a přátele se totiž zavazujeme starat. Tudíž reflektovat témata, která se nejen nás, ale i jich (leckdy více a znatelněji) dotýkají a dozajisté to v dnešní době znamená reflektovat témata dopadů klimatických změn. Devátý bod skautského zákona, “Skaut je hospodárný”, si, prosím, také nevykládejme jen ve smyslu finančním. Zákon nás vede k přemýšlení o zdrojích a neplýtvání a nabádá k šetrnému a hospodárnému jednání s ohledem na naše (planetární) limity. 

Slib a zákon je jedním z prvků skautské výchovné metody. Mezi dalšími prvky metody však najdeme i prvek Přírody a také Zapojení do společnosti , kde se téma klimatu v dnešní době nutně projeví. 

Konkrétnější důvod se tématu v rámci všestranné výchovy věnovat jsou kompetence skautské výchovy (tedy znalosti, dovednosti nebo postoje, kterých chceme ve výchově svěřených holek a kluků dosáhnout). Najdeme mezi nimi hned 4 (z celkových 24), kde se téma bezprostředně promítá: 

  • Uvědomuje si propojenost světa a svou roli v něm.
  • Učí se porozumět přírodě a krajině kolem sebe.
  • Uvědomuje si hodnotu přírody, rozvíjí a kultivuje svůj vztah k přírodě.
  • Chová se šetrně a ví proč.

A možná vás jako vzdělavatele napadne, jestli neexistuje nějaká sada kompetencí, které rozvíjet ve snaze o uvědomělé a zodpovědné občany a občanky, skauty, skautky. Ano! Jsou tu Kompetence globálního občana . Ty poskytují východiska vzdělavatelkám a vzdělavatelům, kteří chtějí podporovat mladé lidi v aktivním jednání ve prospěch důstojného a udržitelného života všech lidí na zemi. Identifikují se tam nejdůležitější hodnoty a postoje, oblasti znalostí a dovednosti, které mladí lidé potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. 

Dejte si PUSU! Prolistujte si příručku udržitelných skautských akcí (PUSA pro svět) a načerpejte konkrétní inspiraci i myšlenky, které vás navedou, jak o přípravách přemýšlet. 

Publikace je praktickou oporu pro skautské týmy, které i v samotné organizaci výprav, táborů, kurzů i velkých jamboree vidí příležitost pro utváření lepšího světa. Je v ní zpracováno pět oblastí: místo konání, jídlo, drogerie a osobní hygiena, materiální zajištění a ceny a upomínkové předměty. Vedle spotřebitelských témat se v příručce dočtete i to, jak v týmu začít se změnou, jak téma udržitelnosti využít pro učení, nebo jak rozvíjet odpovědnou spolupráci s okolím.

Stáhněte si PUSU

Možností je mnoho, ať už skrze spotřební oblasti, u kterých uvažujeme nad udržitelnějšími alternativami (strava, materiál, hygiena, práce s odpadem aj.), nebo skrze programy, které téma osvětlují. Důležitou součástí celé strategie je také, jak téma podat a reflektovat mezi instruktory i účastníky: např. ne jen udržitelné věci dělat, ale dělat je vědomě (tím, že víme proč si z toho snáz něco odneseme), nebo nevolit strategii nucení, nýbrž nabídky. Přečtěte si více o tom, jak nad evironmentálnějším kurzem přemýšlel VLK Nota Bene, třeba najdete inspiraci.

Environmentální udržitelnost na VLK Nota Bene [486.3 kB]
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.