( Aktuální )
Zveřejněno 8. 6. 2021
Markéta Musilová – Blecha
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Členové a členky odboru Skauting pro všechny

Vít Masopust (Job)

Vít Masopust (Job)

šéf odboru v demisi

Vzdělání: švec, účetní

Pracovní zkušenosti: od roku 2006 zaměstnán ve velké neziskové organizaci jako účetní

Skautské zkušenosti: člen náčelnictva 2014-2017, člen rad a revizních komisí, výchovný zpravodaj obvodu, lektor na rádcovských, čekatelských a vůdcovských kurzech, vedoucí střediska, oddílu, smečky a absolvent lesní školy

Proč jsem v SpV: Dlouhodobě se tématu specifických potřeb dětí věnuji. Začalo to, když jsem vedl smečku vlčat a potýkal jsem se s jejich agresivitou. Ve skautských materiálech jsem se o tomto tématu moc nedočetl.

Barbora Váchová (Čára)

Barbora Váchová (Čára)

Poradna

Vzdělání : psychologie 

Pracovní zkušenosti: Pracuji jako psycholožka v nemocnici a v oblasti krizové intervence, učím se pracovat psychoterapeuticky. Mnoho let se v rámci Spolku Rozrazil podílím na pořádání táborů a víkendovek pro děti a mladé lidi se specifickými potřebami.

Skautské zkušenosti: vedoucí oddílu skautek, instruktorka na vzdělávacích kurzech.

Proč jsem v SpV: Protože v práci SpV vidím velký smysl. Přála bych si, aby každý, kdo projeví zájem, měl příležitost stát se skautem a aby vedoucí věděli, jak si s různými potřebami dětí a vlastně i dospělých poradit v oddíle tak, aby tam bylo všem dobře. 

Denia Raichlová (Motla)

Denia Raichlová (Motla)

Vzdělávání

Vzdělání: učitelství ČJL - ZSV 

Pracovní zkušenosti: Učitelka na alternativní škole. 

Skautské zkušenosti: dlouhé roky vedoucí oddílu, instruktorka na skautských vzdělávacích kurzech (v současnosti na VLK Nota Bene)

Proč jsem v SpV: Připadá mi důležité, aby každý vedoucí měl možnost získat informace, které potřebuje a podporu, když si o ní řekne. Mám radost, že se můžu podílet na práci v odboru, který pomáhá s tím, aby v Junáku byl respektující přístup tématem a členové s individuálními a specifickými potřebami bráni jako samozřejmost a ne vzácnost a komplikace.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.