( Aktuální )
Zveřejněno 19. 6. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

K čemu vychováváme aneb kompetence skautské výchovy

Kompetence je souhrnné označení pro znalost, dovednost nebo postoj, kterého chceme ve výchově svěřených holek a kluků dosáhnout, tedy jinými slovy výchovný cíl. 

Základní informace

  • Kompetence je znalost, dovednost nebo postoj daného člověka. Kompetence skautské výchovy používáme v naší organizaci, abychom si ujasnili, co je ve výchově důležité. Pomáhají zpřesnit to, co je ve skautské výchovné metodě, principech a poslání. Můžeme si je představit jako 24 velkých cílů, kterých chceme dosáhnout.
  • Kompetence skautské výchovy existují pro všechny věkové kategorie. Projevy (konkrétní cíle) jsou zatím rozepsané pro skauty a skautky a vlčata, světlušky a žabičky.
  • V oddíle mi mohou pomoci, pokud si chci zkontrolovat, že v programu oddílu nic nechybí nebo zjistit, v čem mám vlastně skauty a skautky rozvíjet.
  • Dále je můžu využít při práci se stezkou a ostatními nástroji. Například pokud si chci stezku upravit.

Dobrý oddíl pochopitelně může fungovat i bez toho, že by vědomě používal kompetence. Všestranně rozvíjet kluky a holky je možné například pomocí stezek a ostatních nástrojů. Je však dobré vědět, že kompetence skautské výchovy existují a k čemu nám jsou dobré. 

Kompetence jsou členěny do 6 oblastí výchovného programu. Toto rozdělení už známe ze současných stezek a z metodik: Co umím a znám, Kdo jsem, Moje kamarádství, Můj domov, Svět okolo nás, Příroda kolem nás. Jak navazují tyto oblasti na skautskou výchovnou metodu, principy a poslání? Ukážeme si to na pěti kompetencích týkající se Přírody kolem nás.

PodoblastKompetence
Pobyt v příroděRád pobývá v přírodě a umí se v ní chovat.
Vnímání přírodyProžívá krásu a jedinečnost přírody, vnímá a poznává příběhy krajiny.
Poznávání přírodyUčí se porozumět přírodě a krajině kolem sebe.
Hodnota přírodyUvědomuje si hodnotu přírody, rozvíjí a kultivuje svůj vztah k přírodě.
Šetrné chováníChová se šetrně a ví proč.

Jedním z bodů skautské výchovné metody je Příroda. Pod tento bod spadá například: přespávání v přírodě, ochrana vzácných druhů a mnoho dalšího. Kompetence jsou konkrétnější a zároveň nám říkají, na co všechno bychom neměli zapomenout. 

Kompetence odráží vývoj kluků a holek. Co je přesně třeba zvládat, v každé věkové kategorii, definují tzv. projevy.

Projevy zvládnutí kompetence u skautů a skautek navazují na projevy zvládnutí téhož u světlušek a vlčat.

K čemu můžu využít kompetence skautské výchovy v oddíle?

Konkrétní příklady toho, jak nám mohou kompetence pomoci při práci v oddíle.

Chcete si zkontrolovat, jestli ve vašem programu nechybí něco důležitého?

Pohledem na kompetence můžete zjistit, jestli je váš program opravdu všestranný.

Zkuste si to hned! Přečtěte si všech 24 kompetencí a vyberte tři, které rozvíjíte v oddíle přirozeně (na tradičních akcích, oblíbenými programy apod.). Poté najděte tři, které se ve vašem programu vyskytují méně.

Chcete zjistit, co mají kluci a holky zvládat?

Kompetence, přesněji jejich projevy, pro vás mohou být nápovědou. 

Ukážeme si to na příkladu z oblasti  krizových situací. Odpovědi najdete v podoblasti Buď připraven u kompetence Je připraven na různé situace včetně krizových. Projevy kompetence pro věk skautů a skautek jsou:

  • Orientuje se podle mapy a dalších pomůcek v neznámém terénu.
  • Zná zásady první pomoci a dokáže je v případě potřeby využít.
  • Ví, jak si poradit v různých situacích včetně krizových. Jednodušší nečekané situace již zvládá řešit.

Podobně pomůžou i u vlčat a světlušek. Například zkontrolujete, že program tzv. "nevykrádáte". Tedy že tvoříte program přiměřený věku vlčat a světlušek a nevyužíváte takový, co by se hodil až pro skauty a skautky.

Jak souvisí kompetence se stezkami či ZVaSem?

Autoři a autorky výchovných nástrojů vycházejí z toho, co je obsaženo v kompetencích. Nejvíce jich najdeme právě ve stezkách – jde totiž o nástroj všeobecného rozvoje, který tedy zahrnuje  kompetence ze všech oblastí. Kde se kompetence ve stezce nacházejí, nám může napovědět právě samotný název oblastí a podoblastí stezky. Ke každé podoblasti totiž přísluší právě jedna kompetence.

Příklad: Ve stezce v oblasti Co umím a znám najdeme podoblast Praktický život. Úkoly jsou vytvořeny tak, aby pomáhaly rozvíjet kompetenci „V běžném životě je samostatný a zvládne se postarat o sebe i ostatní“. která se v rámci Kompetencí skautské výchovy nachází také v podoblasti Praktický život.

Setkáme se s nimi ale i třeba ve ZVasu nebo v chystané příručce Svět vlčat a světlušek.

Jak mi kompetence pomohou se stezkou?

Když už víme, jak kompetence skautské výchovy souvisí se stezkami, můžeme se podívat na příklady, jak nám mohou pomoci v oddíle:

  • Chci si trochu upravit úkol ze stezky, ale nechci minout nic důležitého. Nevyhovuje vám úkol ve stezce? Chcete si jej upravit a zároveň mít jistotu, že stále bude naplňovat cíle skautské výchovy? Mrkněte, k jaké kompetenci se váže! Použijte kompetenci jako tahák při úpravách.
  • Chci si upravit velký kus stezky, třeba celou oblast nebo dokonce celou stezku. Nebo si dokonce vytvořit vlastní. I to je možné! Pomůžou vám kompetence. Pokud s nimi při tvorbě budete pracovat, ukáží vám, co by ve stezce mělo být.

Jak je to s vodáckými kompetencemi?

Pro vodácké oddíly platí ještě další 4 kompetence. Vodácké doplňky jsou sestaveny tak, aby děti daného věku získaly potřebné schopnosti a dovednosti k plnohodnotné vodácké činnosti oddílu. U vodáckého výcviku je potřeba si dát velký pozor na souslednost jednotlivých aktivit a na výuku od jednoduššího ke složitějšímu. U každé věkové kategorie se počítá s tím, že kluci a holky ovládají všechny dovednosti popsané v projevech předchozí věkové kategorie. Pomůckou nám může být souhrnná tabulka projevů všech věkových kategorií, kde bychom v žádném řádku neměli nic přeskočit, a to bez ohledu na věk.

Kde mohu získat další informace o kompetencích

O kompetencích jste si také mohli přečíst v časopisu Skauting:


Na tvorbě kompetencí se významně podíleli programové odbory Junáka: Odbor vlčat a světlušek, Skautský odbor, Roverský odbor, Odbor duchovní výchovy, Ekologický odbor, Skauti na ZemiSkauting pro všechny.

Máte dotazy ohledně kompetencí? Napište na program@skaut.cz.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.