( Aktuální )
Zveřejněno 2. 8. 2022
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Vendula Bušková (Véňa)
NJ – náčelní
vendula.buskova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Mimořádný Valný sněm 2022

S ohledem na pandemii nemoci covid-19 se v roce 2020 nemohl uskutečnit řádný Valný sněm, místo něj proběhly v říjnu 2020 elektronické volby ústředních orgánů. Následně v sobotu 18. června 2022  proběhl v Rudolfinu v Praze mimořádný XVI. valný sněm.

Informace a materiály k mVSJ 2022

Mimořádný Valný sněm během svého jednání v sobotu 18. června 2022 po proběhlé diskuzi přijal tato usnesení.

Zde je k dispozici kompletní zápis z mimořádného Valného sněmu.

Výkonná rada svolává mimořádný Valný sněm jako jednodenní a na sobotu 18. června 2022 v Rudolfinu v Praze.

Jednání mVSJ bude probíhat od 8.30 do cca 18 hodin. Registrace bude možná už od 7 hodin ráno.

Účastníky mVSJ 2022 za organizační jednotky jsou delegátky a delegáti původně zvolení na sněmech OJ na zrušený VSJ 2020, není tedy třeba volit žádné nové osoby. V případě, že by za organizační jednotku žádný ze zvolených delegátů ani náhradníků nemohl, může si jednotka svolat mimořádný sněm OJ, na kterém zvolí nové osoby ve stejném počtu jako na původní (zrušený) Valný sněm.

Delegáty mVSJ 2022 jsou také aktuální členové ústředních orgánů zvolení v elektronických volbách v roce 2020 (Náčelnictvo, ÚRKJ a RSRJ) a členové Výkonné rady.

Nevíte jak postupovat, pokud někdo z původních delegátů na mVSJ 2022 nemůže, nejste si jisti, zda jste delegátem mVSJ nebo máte jinou otázku? Podívejte se do článku s otázkami a odpověďmi ohledně delegátů mVSJ a tam byste měli najít potřebnou odpověď.

Do 15. května 2022 by měli všichni delegáti a delegátky ve skautISu u mVSJ 2022 vyplnit své preference (minimálně si zvolit oběd a vyznačit čas příjezdu na sněm).

Delegáti mVSJ - další související otázky a odpovědi

V rámci online živých vysílání proběhl i stream se shrnutím všech důležitých informací pro delegátky a delegáty. V něm jsme uvedli vše podstatné - jak bude mimořádný Valný sněm probíhat, jaká témata nás čekají a mnohé další, co se může hodit.

Mimořádný Valný sněm se koná v nádherných prostorách Rudolfina v centru Prahy, je důležité pamatovat na několik podstatných věcí, které jsou pro toto místo a den konání podstatné:

  • Dress code: je nutné přijít ve společenském oblečení vhodném do prostor Rudolfina, to znamená skautský kroj (košile, šátek a přiměřené dlouhé kalhoty či sukni), případně jiné vhodné společenské oblečení (pánové: oblek / košili + kalhoty, dámy: šaty / halenku se sukní). Není možné přijít v kraťasech ani tričku!
  • Jsi z Prahy? Přijď brzy! Prosíme všechny, co to nemají na mVSJ daleko, aby přišli opravdu brzy. Registrace bude otevřena od 7 hod. Svou dochvilností ulehčíte registraci a pomůžete nám vypořádat se s návalem při příjezdech velkých skupin ze vzdálenějších míst. Budete mít čas dát si ranní kávičku a něco dobrého v místní kavárně SI!
  • Vstup do Rudolfina: Do prostor konání sněmu se dostanou pouze delegátky a delegáti,  pozvaní hosté a organizátoři, kteří projdou registrací u vchodu. Nikdo jiný do prostor nebude mít přístup. Po registraci bude účastníkům k dispozici standardní šatna, kde si lze odložit bundy a případné další věci.

Na programu mVSJ 2022 budou všechny návrh usnesení, které byly původně předloženy na zrušený Valný sněm 2020. S ohledem na uplynulou dobu dojde u některých materiálů k jejich doplnění a včas budou zveřejněny v aktualizované podobě (podrobnosti postupně najdete níže v sekci "Témata a materiály pro delegáty"). Sněm se nebude zabývat žádnými zprávami ústředních orgánů z minulého období, protože byly projednány a představeny již před elektronickými volbami v roce 2020.

O postupných aktualizacích budou delegátky a delegáti informováni. Kompletní balík aktuálních materiálů bude standardně poslán všem delegátkám a delegátům přibližně měsíc před mVSJ. V průběhu prvního pololetí roku 2022 budou budou postupně jednotlivá témata vhodnou formou do hnutí připomínána a propagována.

Na mVSJ 2022 se nebudou volit žádné nové ústřední orgány, jejich další volba proběhne na řádném sněmu v roce 2024.

Jednání VSJ (a to i aktuálního mimořádného) se řídí Řádem Valného sněmu. Určitě je potřebné, aby se s ním všechny delegátky a delegáti seznámili. Ale abychom vám to ulehčili, připravili jsme přehledné video, které vás se vším podstatným o průběhu a způsobu jednání mVSJ seznámí.

Za přípravu a zpracování videa děkujeme Dukátovi.

K jednotlivým tématům i samotné organizaci mimořádného Valného sněmu 2022 probíhá několik živých vysílání v rámci SkautInfo TV Live. Nejen delegátkám a delegátům umožní seznámit se s tématy a připomenout si vše důležité, co se v sobotu 18. června v Rudolfinu bude projednávat.

Přímo během živých vysílání (na YouTube Facebook SkautInfo) budete moci pokládat dotazy, které budou v průběhu vysílání odpovídány. Na všechna videa je možné se podívat i kdykoliv později ze záznamu.

  1. Úvodní živé vysílání pro všechny delegátky a delegáty mimořádného Valného sněmu (již proběhlo - záznam )
  2. Kodex dospělých nejen pro delegátky a delegáty mVSJ (již proběhlo - záznam )

Navíc můžete zajímavosti a další informace sledovat i v rámci události Mimořádný Valný sněm 2022 v Rudolfinu na Facebooku .

Náčelník zve na mimořádný Valný sněm

Kompletní materiály mVSJ 2022 (v PDF)

Níže si můžete prohlédnout (a stáhnout) kompletní sadu materiálů v PDF, které byly delegátkám a delegátům rozeslány e-mailem přibližně měsíc před (23. května 2022) konáním mimořádného Valného sněmu:

Řádné sněmy OJ a budoucí VSJ 2024

Další řádný Valný sněm je plánován až na začátek roku 2024. Co to však může znamenat pro standardní “předsněmové období” a budoucí sérii řádných sněmů všech organizačních jednotek? Sněmy organizačních jednotek se konají jednou za 3 roky, kvůli posunu VSJ bude nyní vhodnější, aby se výjimečně nejbližší řádné sněmy OJ konaly až později. Proto chceme umožnit změnou Organizačního řádu dočasně prodloužit lhůtu pro svolávání řádných sněmů jednotek a tím sladit harmonogram všech sněmů.

Jak se tedy k chystání dalších sněmů OJ postavit? V čem jsou výhody a co přinese tato možnost posunout termín sněmů jednotek? Více naleznete v podrobném článku k termínům sněmů .

Předpisy související se sněmy

Témata a materiály pro delegáty

Delegátkám a delegátům VSJ je předkládán výstup práce na tématu idey světlušek, vlčat a žabiček. O dalším postupu a návrhu nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu pro světlušky, žabičky a vlčata bude rozhodovat mimořádný Valný sněm v červnu 2022.

Idea SVaŽ - návrhy usnesení a další podrobnosti

Na základě návrhu několika krajů došlo k podrobné analýze a diskuzi tématu k zajištění vhodné úpravě Stanov v oblasti revizních komisí. Tato nově vypracovaná úprava příslušných článků Stanov je s podporou ústředí i krajů předkládaná na mVSJ 2022. Změna umožní přestat zapisovat revizní komise do spolkového rejstříku a do budoucna  otevře cesty pro další zjednodušení revizní činnosti.

Stanovy - revizní komise - návrhy usnesení a další podrobnosti

Na mVSJ 2022 je předkládána ke schválení změna Stanov přidávající 8. prvek skautské výchovné metody - zapojení do společnosti. Už v roce 2017 tento nový prvek SVM schválila Světová skautská konference. Jako členská organizace WOSMu jsme zavázáni tento nový prvek přidat i do vlastních Stanov v odpovídajícím českém znění.

Stanovy - 8. prvek SVM - návrhy usnesení a další podrobnosti

Delegátkám a delegátům VSJ je předkládáno shrnutí dosavadní práce na Kodexu jednání dospělých včetně jeho aktuálního navrhovaného znění v návaznosti na proběhlou předsněmovou diskuzi k VSJ 2020. Předpokládá se, že následně Náčelnictvo zajistí schválení konečného znění dokumentu a jeho ukotvení v organizaci.

Kodex jednání dospělých - návrhy usnesení a další podrobnosti

Na původní VSJ 2020 byl Krajem Praha přeložen návrh usnesení týkající se změny klimatu a souvisejících environmentálních výzev. Přestože se původní sněm nemohl uskutečnit, Náčelnictvo se tématu začalo věnovat a toto důležité téma bude organizaci provázet nejen na mVSJ 2022, ale i v dalších letech.

Změna klimatu - návrhy usnesení a další podrobnosti

Kraj Praha předložil na původní VSJ 2020 několik návrhů usnesení týkající se oblasti programu. Jde o návrhy ohledně délky táborů, zapojování mladších členů i do technických příprav táborů a akcí a také o téma problematiky alkoholu. Všechna usnesení jsou nyní postoupena delegátkám a delegátům na mimořádný Valný sněm 2022.

Oblast programu - návrhy usnesení a další podrobnosti

V původní předsněmové diskuzi bylo z iniciativy projektu Svojsíkův sen diskutováno téma případného pořádání světového jamboree v ČR v roce 2031. K tomu bylo od ústředních orgánů i krajů předloženo několik souvisejících usnesení, a proto je téma předáno na mimořádný Valný sněm 2022.

Usnesení k WSJ v ČR - návrhy usnesení a další podrobnosti

V oblasti organizace předložil Zlínský kraj předložil usnesení ohledně problematiky neuniverzitních měst s nedostatkem činovníků. A pět střediskových rad předložilo další návrh týkající se používání pojmů vedoucí vs. vůdce. Oba tyto návrhy usnesení jsou delegátkám a delegátům předložena i v materiálech na mimořádný Valný sněm 2022.

Usnesení k oblasti organizace - návrhy usnesení a další podrobnosti

Jihomoravský kraj připravil návrh usnesení týkající se nedostatečných kapacit vzdělávání. Přestože nemohlo být původně usnesení na zrušeném VSJ projednáno, ústřední orgány se problematikou intenzivně zabývají a na posilování kapacit se napříč organizací pracuje. I tak bude návrh usnesení předložen na mimořádný Valný sněm 2022.

Usnesení k oblasti vzdělávání - návrhy usnesení a další podrobnosti

Na původní (zrušený) VSJ 2020 byly předloženy dva návrhy usnesení týkající se oblasti skautských krojů. Oba tyto návrhy budou nyní předloženy v materiálech pro delegátky a delegáty mimořádného Valného sněmu 2022.

Usnesení ke krojům - návrhy usnesení a další podrobnosti

V letošním roce se blížíme ke konci Strategie 2022, která je již několik let postupně naplňována desítkami strategických témat. V průběhu roku 2023/​2024 bude připravována strategie na další období a do její přípravy bude umožněno zapojení zájemců i jednotek z celé organizace, předpokládá se projednávání i na budoucím řádném Valném sněmu 2024. Na Křižovatce se můžete kdykoliv podívat na informace k současné Strategii 2022. O přípravách další strategie budou ústřední orgány v budoucnu postupně informovat.

Staré materiály zrušeného VSJ 2020

Chce-li si prohlédnout staré materiály původně plánovaného, ale kvůli pandemii nemoci covid-19 zrušeného Valného sněmu 2020, můžete se podívat na stránku VSJ na Křižovatce.

Mimořádný Valný sněm 2022 bude projednávat všechna usnesení, která byla původně předložena na zrušený VSJ 2020 a aktuální informace k nim najdete podrobně výše. Volby ústředních orgánů proběhly už v roce 2020 elektronicky, stejně tak zprávy ústředních orgánů byly představeny a projednány elektronicky už v roce 2020.

Chcete-li si projít zprávy a další historické materiály ze zrušeného Valného sněmu 2020, najdete je v části k původnímu sněmu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.